logo Til holbaek.dk

Frivillighedspuljen: I fællesskab

Byrådet har i 2017 afsat 330.000 kr. til støtte af konkrete aktiviteter, projekter og samarbejder til gavn for fællesskabet

Formålet med puljen er, at støtte:

 • borgere og frivillige i at udvikle og realisere frivillige aktiviteter til gavn for fællesskabet (støtte kan fx søges til forplejning, mindre udgifter, som kan være en udfordring for en given frivillig indsats)
 • samarbejde mellem frivillige foreninger, borgere, lokalområder og kommunen om løsning af fælles udfordringer

Hvem kan søge?

Alle borgerne, frivillige enkeltpersoner og foreninger, organisationer, kommunale ansatte/kerneområderne, Kultur og fritid samt stabe kan søge om midler fra puljen.

Uddeling

Der kan ansøges løbende.

Kriterier

Aktiviteten/projektet/samarbejdet skal:

 • komme en bred kreds af borgere til gavn
 • understøtte og styrke samarbejde og/eller samskabelse mellem medarbejdere, frivillige, borgere og lokalområder
 • understøtte Byrådets vision og de politiske effekter

Der vil blive set positivt på ansøgninger:

 • hvor frivillige, borgere eller lokalområderne er med fra start til at beskrive indsatsen
 • Hvor der samarbejdes med/involveres flere aktører
 • Hvor der er samarbejde på tværs mellem kommunens kerneområder
 • Hvor aktiviteten/projektet kan gentages af andre

Rammer

For ansøgninger til puljen gælder følgende:

 • Der kan ansøges om et maksimalt beløb på 20.000 kr.
 • Ansøgerne kan ansøge andre puljer og fonde
 • Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom
 • Der gives ikke puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold
 • Der kan ikke søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til fx vedligehold

Hvordan søger man?

Du søger via ansøgningsskemaet, som udfyldes og indsendes på mail til din lokale/faglige fælles-skaber.

Ansøgningsskema (Word)

Erklæring til puljeansøgning (Word)

Tro- og love-erklæring – udbetaling (Word)

Tro- og love-erklæring – regnskab (Word)

Fælles-skabere

Find din lokale/faglige fælles-skaber

Spørgsmål

Har du spørgsmål til, hvordan du søger, kan du kontakte fælles-skaber Rasmus Damgaard på mail rasda@holb.dk.

Har du spørgsmål til allerede godkendte bevillinger, kan du kontakte Anja Skov Jørgensen på mail anjaj@holb.dk.Feedback

Sidst opdateret

21.03.2017

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Kontakt en fælles-skaber

Fælles-skaberne er kommunale medarbejdere med særlig viden om frivillighed og lokal udvikling.

Ønsker du sparring eller hjælp fra en fælles-skaber, så find ham eller hende i oversigten: 

 

Kontakt fælles-skaberne

Erklæring til puljeansøgning

Denne erklæring skal udfyldes og medsendes når der søges støtte fra puljer i Holbæk Kommune. 

 

Erklæring til puljeansøgning i word-format.

 

Erklæring til puljeansøgning i pdf-format.