logo Til holbaek.dk

Lokalområdernes Udviklingspulje

Du kan søge Lokalområdernes Udviklingspulje, hvis du ønsker at gennemføre et stort eller lille projekt, der giver udvikling eller forskønnelse i et af de 17 lokalområder uden for Holbæk by.

Byrådet har i 2017 afsat 300.000 kroner til Lokalområdernes Udviklingspulje. Pengene bliver uddelt i sommeren 2017, og alle borgere, foreninger, lokalfora med flere kan søge puljen. 

Hvad kan man søge til?

Du kan søge penge til initiativer eller projekter, der:   

  • bidrager til udvikling eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by i Holbæk Kommune
  • kommer det lokale fællesskab til gavn
  • kommer en bred kreds af borgere til gavn.

 

Desuden gælder: 

  • Du kan søge om det fulde eller en del af udgiften til projektet. 
  • Du kan ikke søge penge til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftudgifter til for eksempel vedligeholdelse.
  • Du kan ikke søge penge til til alkohol, stoffer og tobak eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Hvem kan søge?

Alle borgere, institutioner, foreninger og klubber i Holbæk Kommune kan søge om penge fra puljen. Der bliver ikke givet tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Hvordan søger man?

Du søger via ansøgningsskemaet, som du skal udfylde og sende til faelles-skaber@holb.dk.

Ansøgningsskema (Word)

Ansøgningsskema (PDF)

Ansøgningsfrist

Ansøgningerne skal være indsendt senest den 15. maj 2017 til faelles-skaber@holb.dk.

Uddeling

I 2014 og 2015 lavede Holbæk Kommunes demokratieksperimentarium forsøg med at involvere borgere i forbindelse med uddeling af pengene. Det skete med metoden borgerbudgettering.

I 2017 afprøver vi en ny model for uddeling af pengene. En model, som en arbejdsgruppe af borgerne har været med til at definere. Arbejdsgruppen ønskede, at politikerne i højere grad er involveret i uddelingen af pengene. Derfor opretter vi nu et indstillingsudvalg med lige mange borgere og politikere. Udvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger, og derefter skal byrådet beslutte, om de vil følge udvalgets oplæg til, hvem der skal have penge. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til allerede godkendte bevillinger, kan du kontakte Anja Skov Jørgensen på mail anjaj@holb.dk.

Har du spørgsmål til Lokalområdernes Udviklingspulje eller andet omkring lokalområderne eller frivillighed, kan du kontakte din lokale fælles-skaber.

Find din lokale fælles-skaber Feedback

Sidst opdateret

09.03.2017

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Tidligere bevillinger

Her kan du se, hvem der har fået penge fra Lokalområdernes Udviklingspulje i 2014 og 2015. 

 

Se tidligere bevillinger

Erklæring til puljeansøgning

Denne erklæring skal udfyldes og medsendes når der søges støtte fra puljer i Holbæk Kommune. 

 

Erklæring til puljeansøgning i word-format.

 

Erklæring til puljeansøgning i pdf-format.