Valgplakater

Se regler for ophængning af valgplakater.
Valgplakater

Generelt

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn, samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Valgplakater må ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller mast til vejbelysning, hegn og indretning til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.

Der skal ikke søges om tilladelse til opsætning af plakater, hvis plakaten er mindre end 0,8 m². Ønsker et parti eller andre at ophænge større plakater, bannere eller skilte, skal der søges om tilladelse til vejbestyrelsen. Ansøgning skal sendes til Vækst og Bæredygtighed. Man skal oplyse så mange detaljer som muligt og gerne medsende et foto.

Valgplakater skal forsynes med navn, adresse og telefonnummer på den, der har iværksat ophængningen. 

Det er kun tilladt at ophænge valgplakater med strips og snore.

Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningsskilte og lignende, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Ophængning og nedtagelse af valgplakater

Valgplakater må ophænges fra lørdag d. 28. oktober fra kl. 12.00. Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore) skal være taget ned igen senest fredag d. 29. november ved døgnets afslutning.

Her må valgplakater ikke hænges op:

  • på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
  • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, eller
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.

Send oplysning om valgplakater via en app - Giv et praj

Hvis du ser en plakat, der hænger ulovligt eller hænger der stadig plakater 8 dage efter valgdagen, så kan du medvirke til at få dem ned ved hjælp af en app.

Du kan nemlig bruge Holbæk Kommunes gratis applikation til mobiltelefonen 'Giv et praj' til at gøre opmærksom på, hvor de sidste hænger.

Man tager et billede af plakaten og trykker send, og så går informationen videre til den rette myndighed i kommunen, som så kan se, hvilken kandidat det drejer sig om. Vi kan også se hvor plakaten hænger via telefonens GPS.

"Giv et praj" kan benyttes til at give os mange oplysninger bl.a. registreringer på bjørneklo, gadebelysning og huller i vejen.

Send dit praj via hjemmesiden

Sidder du hjemme ved din pc, kan du også vælge at bruge vores online formular til at melde fejl ind.

Udfyld formularen online

Ellers kan du tage og kontakt til dem der har hængt plakaten op. Kontaktoplysninger fremgår af plakatens bagside.

Du kan også kontakte til Vej og Park på telefon 72 36 60 29.

Læs mere om reglerne for valgplakater på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

19.04.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Giv et praj