Spring til indhold

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen består af 31 valgte politikere og er kommunens øverste myndighed og ledende organ.

Kommunalbestyrelsens medlemmer

Kommunalbestyrelsesmøder

Dagsordener og referater

Web-tv fra kommunalbestyrelsesmøder

Møder i 2018

 • Onsdag den 10. januar
 • Onsdag den 17. januar
 • Onsdag den 21. februar 
 • Onsdag den 14. marts
 • Onsdag den 18. april
 • Onsdag den 16. maj
 • Onsdag den 27. juni
 • Onsdag den 15. august
 • Tirsdag den 4. september (1. behandling af budgettet)
 • Onsdag den 12. september
 • Onsdag den 10. oktober (2. behandling af budgettet)
 • Onsdag den 24. oktober
 • Onsdag den 21. november
 • Onsdag den 12. december

Kommunalbestyrelsens ordinære møder holdes klokken 18.00 i byrådssalen på Det gamle rådhus, Rådhusvej 1 i Holbæk.

Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018

Et bredt flertal i Kommunalbestyrelsen har godkendt Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018. Programmet sætter retningen for de kommende års politiske prioriteringer i Holbæk Kommune.

Læs mere om Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten beskriver blandt andet, hvilke udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Læs Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Forretningsorden

Forretningsordenen beskriver blandt andet regler for kommunalbestyrelsens arbejde, herunder indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsordener og afstemning.

Læs Forretningsordenen for Holbæk Kommune

Book en politiker

Politikerne vil gerne snakke med dig! Hvis du gerne vil snakke med dem om din sag, kan du booke en politiker til at komme ud i dit lokalområde, på din skole, din uddannelsesinstitution, forening eller andet.

Borgerforslag

Her kan du som borger i Holbæk Kommune oprette og støtte forslag, som du ønsker at kommunalbestyrelsen skal drøfte


Feedback

Sidst opdateret

09.11.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Vederlag

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen har ret - og pligt - til at modtage økonomisk vederlag for arbejdet i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens udvalg.


Se de vederlag, kommunalbestyrelsens medlemmerne får i 2018


Medlemmerne af kommunalbestyrelsen kan desuden modtage vederlag for andre hverv, for eksempel nogle bestyrelsesposter. Herunder kan du se, hvor meget medlemmerne i det foregående år har modtaget for de andre hverv, de er udpeget til af kommunalbestyrelsen eller administrationen.


Se de vederlag, kommunalbestyrelsens medlemmer har modtaget i 2017