Spring til indhold

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen består af 31 valgte politikere og er kommunens øverste myndighed og ledende organ.

Kommunalbestyrelsens medlemmer

Kommunalbestyrelsesmøder

Dagsordener og referater

Web-tv fra kommunalbestyrelsesmøder

Møder i 2020

 • Onsdag den 22. januar
 • Onsdag den 26. februar 
 • Onsdag den 25. marts (aflyst, læs mere om aflysningen)
 • Torsdag den 2. april (ekstraordinært møde, læs mere om mødet)
 • Onsdag den 8. april (ekstraordinært møde) 
 • Onsdag den 22. april
 • Onsdag den 20. maj
 • Onsdag den 17. juni
 • Onsdag den 26. august
 • Onsdag den 2. september (1. behandling af budgettet)
 • Onsdag den 23. september 
 • Onsdag den 7. oktober (2. behandling af budget)
 • Onsdag den 28. oktober
 • Tirsdag den 18. november 
 • Onsdag den 16. december

Kommunalbestyrelsens ordinære møder holdes klokken 18.00 i byrådssalen på Det gamle rådhus, Rådhusvej 1 i Holbæk. 

Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har godkendt Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+. Programmet sætter retningen for de kommende års politiske prioriteringer i Holbæk Kommune.

Læs mere om Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten beskriver blandt andet, hvilke udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Læs Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Forretningsorden

Forretningsordenen beskriver blandt andet regler for kommunalbestyrelsens arbejde, herunder indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsordener og afstemning.

Læs Forretningsordenen for Holbæk Kommune

Regler for spørgetid

Der er spørgetid efter kommunalbestyrelsens ordinære åbne møde.

Læs reglerne her

Book en politiker

Politikerne vil gerne snakke med dig! Hvis du gerne vil snakke med dem om din sag, kan du booke en politiker til at komme ud i dit lokalområde, på din skole, din uddannelsesinstitution, forening eller andet.

Borgerforslag

Her kan du som borger i Holbæk Kommune oprette og støtte forslag, som du ønsker at kommunalbestyrelsen skal drøfte


Feedback

Sidst opdateret

02.04.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander

Politisk mødekalender

Vederlag

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen har ret - og pligt - til at modtage økonomisk vederlag for arbejdet i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens udvalg.


Se de vederlag, kommunalbestyrelsens medlemmerne får i 2018


Medlemmerne af kommunalbestyrelsen kan desuden modtage vederlag for andre hverv, for eksempel nogle bestyrelsesposter. Herunder kan du se, hvor meget medlemmerne i det foregående år har modtaget for de andre hverv, de er udpeget til af kommunalbestyrelsen eller administrationen.


Se de vederlag, kommunalbestyrelsens medlemmer har modtaget i 2017