Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste myndighed og ledende organ.

Se kommunalbestyrelsens medlemmer

Dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 21. februar 2018

Bilag til Kommunalbestyrelsesmøde d. 21. februar 2018

Se dagsordener og referater

Møder i 2018

 • Onsdag den 10. januar
 • Onsdag den 17. januar
 • Onsdag den 21. februar 
 • Onsdag den 14. marts
 • Onsdag den 18. april
 • Onsdag den 16. maj
 • Onsdag den 27. juni
 • Onsdag den 15. august
 • Tirsdag den 4. september (1. behandling af budgettet)
 • Onsdag den 12. september
 • Onsdag den 10. oktober (2. behandling af budgettet)
 • Onsdag den 24. oktober
 • Onsdag den 21. november
 • Onsdag den 12. december

Kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes i byrådssalen kl. 18.00.

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten beskriver blandt andet hvilke udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Læs Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

 

Web-tv fra kommunalbestyrelsesmøder

Se kommunalbestyrelsesmøderne live eller se dem, når det passer dig.


Feedback

Sidst opdateret

19.02.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Vederlag

Byrådet skal offentliggøre størrelsen af de vederlag, medlemmerne har modtaget det foregående år. Det gælder for de hverv, de er udpeget til af byrådet. Dog ikke selve byrådsarbejdet og arbejdet i byrådets udvalg.


Det samme gælder for ansatte i kommunen, der er udpeget til tilsvarende hverv.  

 

Se de vederlag byrådsmedlemmer og ansatte i Holbæk Kommune har modtaget i 2016