Spring til indhold

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen består af 31 valgte politikere og er kommunens øverste myndighed og ledende organ.

Kommunalbestyrelsens medlemmer

Kommunalbestyrelsesmøder

Dagsordener og referater

Web-tv fra kommunalbestyrelsesmøder

Møder i 2019

 • Onsdag den 23. januar
 • Onsdag den 20. februar 
 • Onsdag den 13. marts
 • Onsdag den 10. april
 • Onsdag den 15. maj
 • Onsdag den 19. juni
 • Onsdag den 14. august
 • Onsdag den 4. september (1. behandling af budgettet)
 • Onsdag den 11. september
 • Onsdag den 9. oktober (2. behandling af budgettet)
 • Onsdag den 23. oktober
 • Onsdag den 13. november
 • Onsdag den 11. december

Kommunalbestyrelsens ordinære møder holdes klokken 18.00 i byrådssalen på Det gamle rådhus, Rådhusvej 1 i Holbæk.

Dette med undtagelse af tre møder, der foregår i lokalområderne. Det er møderne i februar, maj og oktober, som holdes:

SEAS NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge den 20. februar 2019 
Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv den 19. juni 2019
Orø Kro, Bygaden 57, 4305 den 13. november 2019

Vi sender ikke web-tv fra de tre møder i lokalområderne 

Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018

Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har godkendt Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018. Programmet sætter retningen for de kommende års politiske prioriteringer i Holbæk Kommune.

Læs mere om Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten beskriver blandt andet, hvilke udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Læs Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Forretningsorden

Forretningsordenen beskriver blandt andet regler for kommunalbestyrelsens arbejde, herunder indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsordener og afstemning.

Læs Forretningsordenen for Holbæk Kommune

Regler for spørgetid

Der er spørgetid efter kommunalbestyrelsens ordinære åbne møde.

Læs reglerne her

Book en politiker

Politikerne vil gerne snakke med dig! Hvis du gerne vil snakke med dem om din sag, kan du booke en politiker til at komme ud i dit lokalområde, på din skole, din uddannelsesinstitution, forening eller andet.

Borgerforslag

Her kan du som borger i Holbæk Kommune oprette og støtte forslag, som du ønsker at kommunalbestyrelsen skal drøfte


Feedback

Sidst opdateret

11.03.2019

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Politisk mødekalender

Vederlag

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen har ret - og pligt - til at modtage økonomisk vederlag for arbejdet i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens udvalg.


Se de vederlag, kommunalbestyrelsens medlemmerne får i 2018


Medlemmerne af kommunalbestyrelsen kan desuden modtage vederlag for andre hverv, for eksempel nogle bestyrelsesposter. Herunder kan du se, hvor meget medlemmerne i det foregående år har modtaget for de andre hverv, de er udpeget til af kommunalbestyrelsen eller administrationen.


Se de vederlag, kommunalbestyrelsens medlemmer har modtaget i 2017