Spring til indhold

Retningslinjer for borgerforslag

Løsningen med borgerforslag er en forsøgsordning, som har kørt fra august 2018 og foreløbigt frem til december 2022.

Når du opretter eller støtter et borgerforslag, skal du angive dit navn og din adresse (det sker automatisk når du logger på med Nem-ID). Grunden til det er at systemet skal kunne slå dig op i Det Centrale Personregister (CPR-register) og tjekke om du er borger i Holbæk Kommune. Herefter vil dine oplysninger automatisk hentes, og ved at fortsætte bekræfter du oplysningerne.

Du kan kun oprette et forslag, som vedrører de opgaver, som kommunen løser. 

Når vi modtager dit forslag, så gennemgår vi det for at sikre, at det overholder retningslinjerne. Dette kan godt tage nogle dage. Hvis dit forslag overholder retningslinjerne vil det hurtigst muligt blive lagt på Holbæk Kommunes hjemmeside, hvor andre borgere kan læse og støtte forslaget. Hvis forslaget ikke overholder retningslinjerne vil det blive afvist. Når et forslag afvises kan det både være på grund af overskriften og teksten. Der er ikke mulighed for at klage over denne afvisning.

Du kan ikke oprette et forslag om en sag der allerede er truffet beslutning om i kommunalbestyrelsen medmindre der foreligger nye oplysninger. Derudover må dit forslag heller ikke være injurierende, indeholde personfølsomme oplysninger, være i strid med lovgivningen, indeholde fortrolige oplysninger, have et upassende indhold eller lign. Det vil altid bero på en konkret vurdering og derfor vil alle forslag blive gennemgået manuelt inden de bliver offentliggjort på hjemmesiden.

Når du opretter et forslag vil kun dit navn være synligt for andre. Når du støtter et forslag kan dine oplysninger ikke ses af andre. Når forslaget er udløbet og ikke længere kan støttes, så vil dit navn stadig fremgå på siden.

Du vil blive informeret om, når dit forslag er gennemgået og lagt på hjemmesiden. Vi gør opmærksom på, at informationen bliver sendt til dig i E-boks.

Dit forslag udløber efter fire måneder fra det er lagt op på hjemmesiden. Herefter vil det dog fortsat være synligt på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Hvis du har brug for at få dit forslag fjernet fra hjemmesiden, så skal du sende en mail til politik@holb.dk.

Et forslag der opnår nok støtter vil fremsættes til drøftelse i kommunalbestyrelsen af borgmesteren på vegne af dig. Forslaget vil blive sat på dagsordenen i den form, det er sendt ind.

Et forslag der ikke opnår nok støtter vil gemmes i kommunens arkiverings- og journaliseringssystem.

Når et forslag eventuelt har været drøftet i kommunalbestyrelsen kan man se referatet her.

Vi forbeholder os retten til at slette et forslag eller støtte, hvis det ikke lever op til retningslinjerne.

I Holbæk Kommune er siden med borgerforslag en forsøgsordning, og kommunalbestyrelsen har besluttet, at ordningen skal evalueres efter to år.

 

Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt Ledelsessekretariatet.

Tlf.: 72 36 36 36

E-mail: politik@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

09.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen