Spring til indhold

Tidligere borgerforslag

Her kan du læse tidligere borgerforslag - bemærk, at du ikke længere kan støtte dem.
Bo i sit eget sommerhus
03.03.2023

Antal støtter: 1

Jeg kunne godt tænke mig at der blev set på de regler som der er nu , for at må bo fast i sit sommerhus. Det er små ord som er gældende for om du må ...

Havnebad i Holbæk
08.12.2022

Antal støtter: 3

Aalborg lukker deres havnebad. Forslag: Holbæk kommune overtaget de eksisterende bade faciliteter. Dette ville holde udgifterne nede, til et nyt ...

Flytning af byskilt i Vipperød
05.08.2022

Antal støtter: 185

Ønsker at Vipperød byskilt bliver flyttet ud til/efter Roskildevej 371 4390 Vipperød. Byen udvider sig hele tiden og de børn der skal på Ågerup...

Cykelsti fra Ny Hagested til Tuse
05.08.2022

Antal støtter: 520

Vi ønsker os stadig en tryk og sikker cykel/gå sti for børn, unge og voksne, langs Landevejen fra Ny Hagested By til Tuse. Det drejer sig...

Fritløbsområde for hunde i Holbæk
23.11.2021

Antal støtter: 2

Etablering af et område hvor hunde kan løbe uden snor. F.eks. som en hundeskov eller en hundelegeplads.

Etablering af vådområde
23.11.2021

Antal støtter: 3

Hej Holbæk Kommune. Jeg følger fuglelivet i og omkring Tølløse tæt. Det er fantastisk at har opkøbt Tølløse skov og vil plante mere...

Vild natur på Stenhusvej
01.07.2021

Antal støtter: 1

Jeg vil foreslå, at kommunen holder op med at slå græsset på området omkring regnvandsbassinet over for Stenhus. Hele det område....

Forbedring af gangsti ved Holbæk fjord, vest
07.06.2021

Antal støtter: 1

Som borger i Holbæk by vil jeg gerne oprette et borgerforslag til Holbæk kommune der omhandler forbedring af infrastruktur i byen....

Cykelsti mellem Regstrup og Undløse
15.01.2021

Antal støtter: 304

I forlængelse af den cykelsti der heldigvis kommer mellem Søstrup og Holbæk, ville det give mening at tackle en anden farlig....

Fart på Kalundborgvej
04.08.2020

Antal støtter: 2

En permanten lænsning på Kalundborgvej efter byskilt i 60km/t zone. Efter flere forsøg for at mindske farten med fartkontrol....

Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet skal på kommunens hjemmeside
18.12.2019

Antal støtter: 47

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen pålægger Borgmesteren at sikre, at forvaltningen bringer oplysninger om kommunens Rehabiliteringsteam og Pensionsnævn på Kommunens hjemmeside, således at borgerne kan blive informeret om disse to instansers sammensætning, mål og virke....

Whistleblowerordning skal indføres i Holbæk Kommune
10.10.2019

Antal støtter: 74

Whistleblowerordning skal indføres i Holbæk kommune. I flere kommuner får de ansatte nu mulighed for at fortælle anonymt om kritisable eller direkte ulovlige forhold i kommunen. Eksempler på indrapporterede sager til whistleblower-ordningen....

Antal medlemmer af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune ændres fra 31 til 25 fra 2021
11.09.2019

Antal støtter: 39

Formålet med kommunalreformen fra 2006 var at effektiviseret og reducere kommunale udgifter og administrationen. Det er denne proces, som efter 13 år ikke er afsluttet...

Plast i husholdninger
17.06.2019

Antal støtter: 1

Vores daglige affald består af ca. 30% plast i form af emballage fra dagligvarer- da vi har grøntsagshave og derfor en kompostbunke er andelen af plast sikkert større end ....

Legeplads Strandvejen
17.06.2019

Antal støtter: 4

Jeg foreslår at noget af området ved vandet på Strandvejen bliver udlagt til legeplads og udstrækning/trænings plads. Der er så vidt jeg har kunnet finde kun en offentlig legeplads i Holbæk...

Etablering af trinbræt "Holbæk Vest" på Odsherredsbanen
30.04.2019

Antal støtter: 1

For øget brug af offentlig transport og supplement til busserne ses der muligheder i at etablere et trinbræt på Odsherredsbanen til servicering af Holbæk vestby / Allerup....

Helhedsplan for Grøn Energi i Holbæk Kommune
18.02.2019

Antal støtter: 723

Grøn omstilling er essentielt for vores fælles fremtid, og det kræver en helhedsplan for Holbæk Kommune....

Gang/cykelbro mellem Holbæk og Hørby
12.11.2018

Antal støtter: 275

Jeg vil gerne på vegne af Tuse Næs komme med forslag om en cykel/gangbro fra Tuse Næs (Hørby Havn) til Holbæk (Valdemar Sejr vej). En sådan bro vil...

Vejbump på Sølyst Skovvej
23.10.2018

Antal støtter: 1

Vejbump på sølyst skovvej der køres alt for stærkt det larmer alt for meget. der køres alt for stærkt på sølyst skovvej med store lastbiler, og ht busser...

Headspace bør etableres i Holbæk
26.09.2018

Antal støtter: 7

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Ingen problemer er for store eller små....

Udjævning af niveauforskel mellem kørebane og cykelsti v indkørsler på Munkholmvej
29.08.2018

Antal støtter: 43

Da det er til daglig x flere gene at der er en skarp kant når man skal forcere indkørsler, fx ved nr. 34 på Munkholmvej foreslår jeg, at der et lægges...

Sikker færdsel for skolebørn og borgere på Kalundborgvej i Holbæk by
29.08.2018

Antal støtter: 65

Der ønskes fortorv i begge sider og forbedring af cykelsti på Kalundborgvej, mellem Fr. Olsensvej og Springstrupsvej i Holbæk by. På nuværende tidspunkt er der skolebørn...

Naturlegeplads
29.08.2018

Antal støtter: 2

Der er mangel paa legepladser og udendoers aktivitetsmuligheder for boernefamilier i Holbaek. En naturlegeplads ved naturskolen kunne daekke dette behov...

Det skal være normalt at kunne vælge en deltidsplads i børnehave/vuggestue
29.08.2018

Antal støtter: 2

Det vil være en stor fordel for forældre der er deltidsansatte, studerende eller bare ønsker at tilbringe mere tid sammen med sit barn børn, hvis man kan få en deltidsplads i institutionen...

Skraldespande på Venedigstien
29.08.2018

Antal støtter: 2

Skraldespande x flere på Venedigstien. Dem der er slutter i Strandparke

Fortov
29.08.2018

Antal støtter: 4

Fortov fra Fr. Olsensvej til Tuse. Mange går på vejen til og fra Rema og mange går på cykelsti til og Fra Tuse.

Cykelsti langs Landevejen fra Ny Hagested til Tuse Byvej
29.08.2018

Antal støtter: 215

Vi ønsker os en tryk og sikker cykel/gå sti for børn, unge og voksne, langs Landevejen fra Ny Hagested By, til Tuse Byvej. Det drejer sig om en strækning på ca 3 km...

Tilskud til pasning af eget barn i Holbæk Kommune
22.08.2018

Antal støtter: 17

Indfør økonomisk støtte til forældre, der ønsker at passe deres eget barn i en periode. Giv reelt mulighed for alle forældre i kommunen...

Cykelspor på Ahlgade
21.08.2018

Antal støtter: 1

Det foreslåes at der, i forbindelse med renoveringen af Ahlgades brostensbelægning, etableres et cykelspor i begge sider af vejbanen...

Skraldespande - Gasværksvej
21.08.2018

Antal støtter: 3

Der etableres et par skraldespande på parkeringspladsen på Gasværksvej (tidligere Kvickly). Der er pt. ikke en eneste.

Betonmur på Valdemar Sejrsvej
21.08.2018

Antal støtter: 1

Inviter kommunens bedste tegnere til en workshop, hvor de skal komme med et forslag til at male den store betonmur...

Etablering af fodgængerfelt ved mega centret
21.08.2018

Antal støtter: 5

Forslag til etablering ad fodgængerfelt ved busstop i mega centret. Med mange børn, unge og ældre der benytter busstop stedet...Feedback

Sidst opdateret

09.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen

Retningslinjer og data