Spring til indhold

Whistleblowerordning skal indføres i Holbæk Kommune

10.10.2019

Af Kim Malmberg Hansen

 

Whistleblowerordning skal indføres i Holbæk kommune.

I flere kommuner får de ansatte nu mulighed for at fortælle anonymt om kritisable eller direkte ulovlige forhold i kommunen. Eksempler på indrapporterede sager til whistleblower-ordningen.

 

Flekstidsordning i borgercenter

Sag om systematisk og omfattende misbrug blandt medarbejdere af flekstidsordning i Borgercenter Handicap, hvor ledelsen ifølge whistlebloweren er blevet gjort bekendt med de kritisable forhold, men ikke har handlet på det.

 

Forsinkelse af færdigbehandlede sager i borgercenter

Sag om bevidst forsinkelse af afsendelse af færdigbehandlede sager og deraf lang sagsbehandlingstid hos Borgercenter Handicap.

 

Kritiske forhold på dagtilbud

Sag om højt sygefravær, lav bemanding, manglende faglighed, uhensigtsmæssig brug af nyttejobbere, mangelfuld sagsdokumentation, omsorgssvigt, magtanvendelser, manglende anmeldelse af arbejdsskader, unødvendige utilsigtede hændelser, uhensigtsmæssig brug af økonomiske midler, manglende kompetenceudvikling og dårlige arbejdsvilkår.

 

Et rigtigt godt eksempel er Roskilde Kommune.

Whistleblowerordningen er vedtaget af Roskilde Byråd og varetages af Borgerrådgiveren i Roskilde Kommune, der er uafhængig af kommunens forvaltning. Ordningen skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed. De almindelige muligheder er bl.a. at gå til egen leder, tillidsrepræsentanten eller den ansattes fagforbund. Ordningen har eksisteret siden 2014.

I 2015 var der 4 tilfælde.

I 2016 var der 5 tilfælde.

I 2010 var der 10 tilfælde.

I 2018 var der 8 tilfælde.

 

Derfor skal Whistleblowerordning indføres i Holbæk kommune. Jeg håber du vil stemme for borgerforslaget, så vi kan få det op i byrådssalen.

 

Antal støtter: 74 (opdateret 13.12.2019)

Offentliggjort: 10.10.2019

Udløbsdato: 12.12.2019

 Feedback

Sidst opdateret

09.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen