Lokalområdernes Udviklingspulje

Du kan søge Lokalområdernes Udviklingspulje, hvis du ønsker at gennemføre et stort eller lille projekt, der giver udvikling eller forskønnelse i et af de 17 lokalområder uden for Holbæk by.

Byrådet har i 2017 afsat 300.000 kroner til Lokalområdernes Udviklingspulje. De blev uddelt i juli og kom følgende til gode:

 • 30.000 kroner til udskiftning af utætte vinduer i Huset i Hagested, kultur- og forsamlingshus (Hagested lokalområde)
 • 25.000 kroner til renovering af shelterpladsen i Hagested (Hagested lokalområde)
 • 40.000 kroner til forskønnelse af Tølløse bys nye byplads (Tølløse lokalområde)
 • 5.000 kroner til forskønnelse af Tingstedet med bålhytte, blomsterkummer og bunddækkebuske (Ugerløse lokalområde)
 • 34.000 kroner til en friluftsplads ved idrætspladsen (Ugerløse lokalområde
 • 26.000 kroner til udendørsbelysning og ny loftbelysning i biografsalen hos Mørkøv Kino (Mørkøv lokalområde)
 • 40.000 kroner til forbedring af de fysiske rammer i forsamlingshuset for at styrke landdistriktsudvikling i Skamstrup og omegn (Mørkøv lokalområde)
 • 50.000 kroner til renovering af køkkenet i Kundby Forsamlingshus (Kundby lokalområde) 
 • 50.000 kroner til Den Grønne Linje i Svinninge (Svinninge lokalområde) 

 

Om Lokalområdernes Udviklingspulje

Du kan søge penge til initiativer eller projekter, der:   

 • bidrager til udvikling eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by i Holbæk Kommune
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn.

 

Desuden gælder: 

 • Du kan søge om det fulde eller en del af udgiften til projektet. 
 • Du kan ikke søge penge til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftudgifter til for eksempel vedligeholdelse.
 • Du kan ikke søge penge til til alkohol, stoffer og tobak eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Hvem kan søge?

Alle borgere, institutioner, foreninger og klubber i Holbæk Kommune kan søge om penge fra puljen. Der bliver ikke givet tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Hvordan søger man?

Du søger via ansøgningsskemaet, som du skal udfylde og sende til faelles-skaber@holb.dk.

Ansøgningsskema (Word)

Ansøgningsskema (PDF)

Ansøgningsfrist

Fristen for 2018 kendes endnu ikke. 

Uddeling

I 2014 og 2015 lavede Holbæk Kommunes demokratieksperimentarium forsøg med at involvere borgere i forbindelse med uddeling af pengene. Det skete med metoden borgerbudgettering.

I 2017 afprøvede vi en ny model for uddeling af pengene. En model, som en arbejdsgruppe af borgerne har været med til at definere. Arbejdsgruppen ønskede, at politikerne i højere grad er involveret i uddelingen af pengene. Derfor var det i 2017 et indstillingsudvalg med lige mange borgere og politikere, der gav deres anbefalinger til byrådet, som foretog den endelige fordeling. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til allerede godkendte bevillinger, kan du kontakte Anja Skov Jørgensen på mail anjaj@holb.dk.

Har du spørgsmål til Lokalområdernes Udviklingspulje eller andet omkring lokalområderne eller frivillighed, kan du kontakte din lokale fælles-skaber.

Find din lokale fælles-skaber Feedback

Sidst opdateret

20.09.2017

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Tidligere bevillinger

Her kan du se, hvem der har fået penge fra Lokalområdernes Udviklingspulje i 2014 og 2015. 

 

Se tidligere bevillinger

Erklæring til puljeansøgning

Denne erklæring skal udfyldes og medsendes når der søges støtte fra puljer i Holbæk Kommune. 

 

Erklæring til puljeansøgning i word-format.

 

Erklæring til puljeansøgning i pdf-format.