Spring til indhold

Biogasanlæg

På denne side vil vi informere om udviklingen i sagen om placering og planlægning af et biogasanlæg i Holbæk Kommune.

Mange er optaget af sagen om et biogasanlæg i Holbæk Kommune. Vi kan godt forstå, at sagen giver anledning til mange spørgsmål, og derfor har vi på siden her samlet information om forløbet frem til, at politikerne i kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til om og i givet fald hvor, der skal være et anlæg.

Herunder kan du læse om processen, og i boksen "Nabo til et biogasanlæg" kan du læse Erhvervsstyrelsens information om, hvordan det er at være nabo til et anlæg.      

Under ”Seneste nyt i projektet”, som ligger nederst på siden, vil vi oplyse, når der er borgerinddragelse, når dagsordener til de politiske møder bliver tilgængelige, og når der holdes borgermøde.

Har du spørgsmål eller bekymringer, er du meget velkommen til at ringe til projektleder Lasse Stougaard fra afdelingen Vækst og Bæredygtighed her i Holbæk Kommune. Hans kontaktinformationer står i kassen "Kontakt".  

Proces

Figuren herunder viser den generelle proces for plansager. Processen går fra indledende dialog til offentliggørelse og klagefrist.
Varighederne for de enkelte dele er vejledende, og den kan derfor variere for det konkrete projekt.

Den røde pil markerer, hvor processen for biogasanlægget er på nuværende tidspunkt.

Rød pil markerer, at vi i processen er ved "offentlig høring", som varer 4-8 uger normalt. Lægden af den offentlige høring afhænger af planens kompleksitet, står der. Næste skridt i processen er behandling af høringssvar. Det tager 2-4 uger.

Hvis du vil læse mere om lokalplanprocessen generelt, er det beskrevet i kommunens lokalplanvejledning.

Politisk behandling 

Vi forventer, at sagen om et muligt biogasanlæg bliver behandlet ved disse politiske møder:

Dato Status
8. januar 2019 Udvalget for Klima og Miljø: Placering valgt og dermed prioriteret igangsat
16. januar 2019 Økonomiudvalget: Placering valgt og dermed prioriteret igangsat
23. januar 2919 Kommunalbestyrelsen: Placering valgt og dermed prioriteret igangsat
26. februar 2019 Udvalget for Klima og Miljø: 1. behandling - Nyt planforslag mm. behandles
6. marts 2019 Økonomiudvalget: 1. behandling - Nyt planforslag mm. behandles
13. marts 2019 Kommunalbestyrelsen: 1. behandling - Nyt planforslag mm. behandles
15. marts - 10. maj 2019 8 ugers offentlig høring af planforslag mm. inkl. borgermøde i perioden
28. maj 2019 Udvalget for Klima og Miljø: 2. behandling – Endelig beslutning
12. juni 2019 Økonomiudvalget: 2. behandling – Endelig beslutning
19. juni 2019 Kommunalbestyrelsen: 2. behandling – Endelig beslutning
20. juni 2019 Offentliggørelse af vedtagelse
18. juli 2019 4 ugers klagefrist (regnet fra offentliggørelsen)
   


Seneste nyt i projektet

 

Bustur 23. april

Tirsdag den 23. april er der arrangeret en bustur, hvor to biogasanlæg besøges. Det er i henholdsvis Esbjerg og i Brande.

Bussen kører med afgang fra Kanalstræde i Holbæk kl. 8.00, og hjemkosten er omkring kl. 18.00.

Turen er for politikere, borgere, medarbejdere og leverandører.

Der er 15-20 pladser, som er tildelt borgere. Vil du gerne med på turen, skal du skrive en mail til Maya Bluhme på: mablu@holb.dk.

Fordelingen af pladserne sker efter først til mølle-princippet.

15. marts 2019: Planforslag godkendt til udsendelse i høring

Den 13. marts 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende planforslag med mere i høring.

Forslagene er i høring i 8 uger. Det er fra fredag den 15. marts 2019 til fredag den 10. maj 2019.

Du kan læse mere om forslagene her.

22. februar 2019: Dagsorden udkommet

Dagsordenen til næste møde i Udvalget for Klima og Miljø er udkommet.

Nu er dagsordenen til næste møde i Udvalget for Klima og Miljø udkommet.

Biogassagen behandles under punkt 22. Du kan læse sagsfremstillingen og bilag ved at klikke her.

Sagsfremstillingen behandles planmæssigt på møderne i Udvalget for Klima og Miljø 26. februar, Økonomiudvalget 6. marts og Kommunalbestyrelsen 13. marts.

Hvis sagsfremstillingen godkendes, bliver planforslag og miljøvurdering herefter sendt i 8 ugers høring. I denne periode vil der blive afholdt et borgermøde.

De berørte borgere vil få tilsendt et høringsbrev. Der vil ligeledes være løbende orienteringer på Holbæk Kommunes hjemmeside.

24. januar 2019: Tidligere politisk behandling

Herunder kan du se den tidligere politiske behandling af projektet.

  • 29. maj 2018 - Udvalget for Klima og Miljø: Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 69)
  • 6. juni 2018 - Økonomiudvalget: Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 125)
  • 28. august 2018 - Udvalget for Klima og Miljø: Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 100)
  • 5. september 2018 - Økonomiudvalget: Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 177)
  • 27. november 2018 - Udvalget for Klima og Miljø: 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 143)
  • 5. december 2018 - Økonomiudvalget: 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 272)
  • 12. december 2018 - Kommunalbestyrelsen: 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 261)
  • 8. januar 2019 - Udvalget for Klima og Miljø: Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 3)
  • 16. januar 2019 - Økonomiudvalget: Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 20)
  • 23. januar 2019 - Kommunalbestyrelsen: Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 22)

 

16. januar 2019: Temamøde 14. januar

Præsentationer fra temamøde i Kommunalbestyrelsen 14. januar 2019.

Herunder kan du se præsentationerne fra temamøde i Kommunalbestyrelsen 14. januar 2019.

Forår 2018: Samarbejdsaftale

Holbæk Kommune har ikke på forhånd indgået en aftale med firmaet Nature Energy.

Vi er blevet spurgt, om Holbæk Kommune allerede har indgået en aftale med firmaet Nature Energy. Det har vi ikke.

Tidligere har Nature Energy og leverandørforeningen indgået en aftale, men Holbæk Kommune har ikke indgået aftaler med nogen parter om biogasanlæg. Feedback

Sidst opdateret

16.04.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Kontakt

Kontakt til Vækst og Bæredygtighed - Plan og Åben Land:

 

Projektleder

Lasse Emil Stougaard

Mail: lasse@holb.dk

Telefon: 72 36 48 46