Spring til indhold

22. februar 2019: Dagsorden udkommet

Dagsordenen til næste møde i Udvalget for Klima og Miljø er udkommet.

Nu er dagsordenen til næste møde i Udvalget for Klima og Miljø udkommet.

Biogassagen behandles under punkt 22. Du kan læse sagsfremstillingen og bilag ved at klikke her.

Sagsfremstillingen behandles planmæssigt på møderne i Udvalget for Klima og Miljø 26. februar, Økonomiudvalget 6. marts og Kommunalbestyrelsen 13. marts.

Hvis sagsfremstillingen godkendes, bliver planforslag og miljøvurdering herefter sendt i 8 ugers høring. I denne periode vil der blive afholdt et borgermøde.

De berørte borgere vil få tilsendt et høringsbrev. Der vil ligeledes være løbende orienteringer på Holbæk Kommunes hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen