Spring til indhold

9. maj 2019: Lugtreducerende tiltag

Nature Energy har sendt en ansøgning om frivillige, supplerende lugtreducerende tiltag. Det sker som opfølgning på de tilsagn, der blev givet på borgermødet om biogasanlægget.

Nature Energy har onsdag den 8. maj 2019 sendt en ansøgning om frivillige, supplerende lugtreducerende tiltag. Det sker som opfølgning på de tilsagn, der blev givet på borgermødet om biogasanlægget.

Regstrup Natur- og Miljøforening er orienteret direkte om Nature Energys ansøgning.

Administrationen har igangsat arbejdet med den faglige vurdering af ansøgningen. Herunder er forventeligt et nyt udkast til miljøgodkendelse, hvori de ansøgte skærpede vilkår indarbejdes.

Klik her, hvis du vil se ansøgningen om lugtreducerende tiltag.

Klik her, hvis du vil se mailkorrespondancen om tilsagnet.

 Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen