Spring til indhold

Fælles spildevandsløsning med Odsherred Kommune

I Holbæk og Odsherred kommuner vil vi den grønne omstilling, og vi tager derfor ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling i vores kommuner. Derfor kigger vi i øjeblikket på en fælleskommunal spildevandsløsning.

Der skal ikke længere være renseanlæg på havnen i Holbæk by. Det gamle og teknisk nedslidte anlæg skal erstattes af en ny løsning inden for en overskuelig årrække. Vi har derfor undersøgt mulighederne for en placering af et nyt renseanlæg og samarbejde med nabokommuner.

Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres, og derfor er det besluttet at undersøge muligheden for et fælleskommunalt spildevandsprojekt med Odsherred Kommune.

Hensigtserklæring underskrevet af borgmestre

Resultatet skal medføre en bedre vandkvalitet i både Isefjord og Holbæk Fjord samt sikre uændret udledning af næringsstoffer til Sejerø Bugt via et nyt vådområde.

Isefjord er et stort, men også et sårbart vandområde. Kommunerne omkring Isefjord er forpligtede til at arbejde for, at miljømålsætningerne for vandmiljøet i Holbæk Fjord og Isefjord bliver opnået. I dag udleder Holbæk og Odsherred kommuner store mængder af næringsstoffer til fjorden, og der er behov for at intensivere miljøindsatsen gennem investeringer i nye og bedre renseløsninger.

Holbæk og Odsherred kommuner har derfor besluttet:

  • At gennemføre et fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner, hvor der etableres nye spildevandsløsninger fra renseanlæggene i Holbæk, Gislinge og Svinninge til Fårevejle Renseanlæg, som udbygges og moderniseres.
  • At det fælles spildevandsprojekt skal realiseres inden for en 6-10 årig periode.

Ambitionen med miljøprojektet er i væsentlig grad at reducere udledning af næringsstoffer til Isefjord.

Forudsat, at det ikke påvirker miljøtilstanden i Natura2000-området Sejerø Bugt, at det ikke betyder merudledning af næringsstoffer, og at det ikke forringer badevandskvaliteten i Nekselø Bugt.

Få mere info om det fælleskommunale spildevandsprojektFeedback

Sidst opdateret

11.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen