Spring til indhold

Økonomi

Hvor meget kommer det til at koste?

Fors A/S og Odsherred Forsyning A/S har sammen lavet en beregning, der viser, at det vil koste cirka 350 millioner kroner at lave en fælles spildevandsløsning i Fårevejle. Det er forsyningsselskaberne, der betaler for renseanlægget efter et princip om, at Odsherreds borgere kun betaler for de anlægs- og driftsudgifter, der vedrører spildevandet fra Odsherred, og tilsvarende at borgerne i Holbæk kun betaler for det, der kommer fra Holbæk Kommune.

Prisen gælder for

  • Etablering af nye spildevandsledninger fra renseanlæggene i Gislinge, Holbæk og Svinninge
  • Nedlæggelse af de tre renseanlæg
  • Etablering af et nyt renseanlæg beliggende på samme adresse som Fårevejle Renseanlæg

Hvad kommer det til at koste mig?

Fors A/S’ udgifter og afdrag på anlægget vil få betydning for taksterne for borgerne i Holbæk Kommune. Vi forventer, at det vil komme til at koste cirka 250 kroner om året for en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug på 100 m3 pr. år. Denne beregning er set i forhold til, hvis vi beholdte de nuværende renseanlæg i Holbæk Kommune. I Holbæk Kommune er spildevandsudgiften i 2019 cirka 4.850 kr. for en gennemsnitlig husstand.Feedback

Sidst opdateret

16.01.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen