Spring til indhold

Anlæg

Hvor placerer I rørledninger og pumpestationer?

Vi er stadig i den tidlige fase af projektet, så vi er endnu ikke klar med et færdigt bud på et projekt. Den endelige placering kender vi først, når vi kommer længere i planlægningen. I planlægningen undersøger vi for bl.a. de geografiske og geologiske forhold, og om der er fredet natur og infrastrukturen i området mv.

Kommer jeg til at høre støj fra rørledninger og pumpestationer?

Vi forventer, at der vil være en svag lyd fra pumpestationerne. Lydniveauet vil kunne opleves som halvt så højt, som mennesker taler. Der er regler for, hvor meget en pumpestation må støje, og de regler overholder vi selvfølgelig, og vi gør, hvad vi kan få at minimere lydniveauet mest muligt af hensyn til omgivelserne.

I perioden, hvor vi etablerer ledninger og pumpestationer, kan du opleve støj fra entreprenørmaskiner. Men vi tager selvfølgelig så meget hensyn som muligt.

Kommer rørledninger eller pumpestationer til at lugte?

Ledningerne ligger i jorden, så du kan hverken se, høre eller lugte dem. Dog vil du kunne opleve lugt fra dem, hvis der opstår problemer med ledningerne. Så er du altid velkommen til at kontakte Fors A/S.

Kommer renseanlægget til at larme?

Et renseanlæg larmer som udgangspunkt ikke, så det generer omgivelserne. Men du vil kunne opleve en øget mængde trafik til renseanlægget, f.eks. slamsugere.

I perioden, hvor vi etablerer renseanlægget, kan du opleve støj fra entreprenørmaskiner. Men vi tager selvfølgelig så meget hensyn som muligt.

Kommer renseanlægget til at lugte?

Renseanlægget bliver udstyret med den nyeste filterteknologi inden for luftrensning. Det er en teknologi, som Fors i dag bruger med succes. Derudover tilstræber vi at placere renseanlægget så langt væk fra bebyggelse som muligt. Renset spildevand, som bliver ledt ud i naturen, lugter ikke.Feedback

Sidst opdateret

11.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen