Spring til indhold

Den Politiske Havnegruppe

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har nedsat en politisk havnegruppe, der viderefører arbejdet fra den tidligere havnegruppe.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde med byudviklingsinitiativer i havneområdet, med det formål at skabe en mere levende havn. Det handler blandt andet om afklaring af mulige projekter. Det kan være etablering af et nyt maritimt kystlivscenter, etablering af en sammenhængende havnepromenade, øget tilgængelighed til vandfladen samt projekter af både blivende og midlertidig karakter.

I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen nedsat en havnegruppe bestående af politikere med en bred repræsentation af de politiske partier. Deltager kan ses i infoboksen på denne side Udviklingsarbejdet bygger i vidt omfang på det arbejde, som den foregående havnegruppe har udført.

Oplæg og mødenotater ved afholdte møder i Den Politiske Havnegruppe kan ses herunder. Endvidere kan oplæg ved afholdte møder i den tidligere havnegruppe også ses i en infoboks til højre.:

Oplæg havnegruppemøde 6. juni 2018  Mødenotater 6. juni 2018

Oplæg havnegruppemøde 8. august 2018  Mødenotat 8. august 2018

Oplæg havnegruppemøde 5. september 2018  Mødenotat 5. september 2018

Oplæg havnegruppemøde 3. oktober 2018  Mødenotat 3. oktober 2018

Oplæg havnegruppemøde 7. november 2018  Mødenotat 7 november 2018

Oplæg havnegruppen 5. december 2018 Mødenotat 5. december 2018

 

 Feedback

Sidst opdateret

12.12.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme