Spring til indhold

Den Politiske Havnegruppe

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har nedsat en politisk havnegruppe, der viderefører arbejdet fra den tidligere havnegruppe.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde med byudviklingsinitiativer i havneområdet, med det formål at skabe en mere levende havn. Det handler blandt andet om afklaring af mulige projekter. Det kan være etablering af et nyt maritimt kystlivscenter, etablering af en sammenhængende havnepromenade, øget tilgængelighed til vandfladen samt projekter af både blivende og midlertidig karakter.

I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen nedsat en havnegruppe bestående af politikere med en bred repræsentation af de politiske partier. Deltager kan ses i infoboksen på denne side Udviklingsarbejdet bygger i vidt omfang på det arbejde, som den foregående havnegruppe har udført.

Oplæg og mødenotater ved afholdte møder i 2019 i Den Politiske Havnegruppe kan ses herunder. Endvidere kan oplæg fra 2018 og afholdte møder i den tidligere havnegruppe også ses i infoboksen:

Oplæg havnegruppemøde 16. januar 2019   Mødenotat 16. januar 2019

Oplæg borgermøde 17. januar 2019   Notat borgermøde 17. januar 2019

Oplæg havnegruppemøde 6. februar 2019  Mødenotat 6. februar 2019

Oplæg havnegruppemøde 6. marts 2019  Mødenotat 6. marts 2019

Oplæg til idémøde 7. marts 2019  Notat borgermøde fordebat om Filmtorvet 7. marts 2019

Oplæg til havnegruppemøde 3. april 2019  Mødenotat 3. april 2019

Oplæg til havnegruppemøde 8. maj 2019  Mødenotat 8. maj 2019

Oplæg til havnegruppemøde 12. juni 2019  Mødenotat 12. juni 2019

Oplæg til havnegruppemøde 21. august  Mødenotat 21. august 2019

Mødemateriale 2. oktober 2019   Mødenotat 2. oktober 2019

Oplæg til Havnegruppen 6. november 2019  Mødenotat 6. november 2019

Oplæg til borgermøde om Helhedsplan for Holbæk Havn 16. december 2019  Helhedsplan for Holbæk HavnFeedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard