Spring til indhold

Holbæk Havn

Fra 2020 og frem gennemfører Holbæk Kommune en række projekter, som skal skabe mere sammenhæng på havnen. Dermed fortsætter udviklingen mod en spændende og levende bydel, der holder fast i havnen som en vigtig del af Holbæks DNA.

Projekterne betyder blandt andet en videreførelse af havnepromenaden ned til Filmtorvet. Herudover skal en ny stibro over kanalen i Kanalstræde gøre det muligt at gå direkte mellem den nye og den gamle havn.

Kajkanten på Krags Brygge står til også til en renovering. I den forbindelse skal vandkvaliteten i havnen undersøges og forbedres ved at ændre på udløbene. I et af stræderne ned mod havnen graves der desuden et spejlbassin ud, ligesom der kommer en sammenhængende belysning på hele havnearealet.

Sammenlagt investeres der omkring 200 millioner kroner i havnen. Politikerne har som følge af Corona-krisen fremrykket en række af de kommende års projekter, og sætter nu turbo på udviklingen af havnen.