Spring til indhold

Holbæk Havn

Holbæk Kommune er i gang med en række projekter på havnen i Holbæk. 

De skal skabe mere sammenhæng og fortsætte udviklingen mod en spændende og levende bydel med fokus på havnen som en vigtig del af Holbæks DNA. 

Havnepromenaden videreføres til Filmtorvet, der laves en ny stibro over kanalen i Kanalstræde og kajkanten på Krags Brygge renoveres.

I forbindelse med renoveringen af kajkanten skal vandkvaliteten i havnen undersøges og forbedres. 

I stræderne ned mod havnen arbejdes der desuden med fire spejlbassiner de kommende år, ligesom der kommer en sammenhængende belysning på hele havnearealet. Slutteligt får havnehallerne nye tage og facader. 

Sammenlagt investeres der omkring 200 millioner kroner i havnen.