Spring til indhold

Seneste nyt

Her finder du informationer om, hvad der sker på havnen lige nu.
  • Arbejdet med spunsen og kajkanten er i gang og havnen vil være spærret i en periode. De mange offentlige såvel som de private arbejder på havnen fører tung trafik med sig, så havnen spærres for at undgå farlige situationer.
  • Flere af arbejderne kræver nogenlunde vejr. Derfor kan man opleve, at tidsplaner bliver ændret, hvis vejret bliver dårligt. 

Varsling om støjende aktiviteter i forbindelse med støbearbejder

I forbindelse med de igangværende arbejder på Krags Brygge, skal der i et antal etaper støbes et nyt betonfortov magen til det nuværende på strækningen mod Kanalstræde. På støbedagene vil der foregå flere støjende arbejdsoperationer, hver af nogle timers varighed.

Derfor må der på følgende datoer forventes støjende aktiviteter som kan vare til ud på aftenen, og i værste fald indtil kl. 02.00. Der er søgt og givet dispensation til støjende arbejder udenfor normal arbejdstid.

  • Første støbning: 1. december fra kl. 7.00 til 2. december kl. 18.00
  • Anden støbning: 8. december fra kl. 7.00 til 9. december kl. 18.00
  • Tredie støbning: 16. december fra kl. 7.00 til 17. december kl. 18.00

I tilfælde af kraftig nedbør vil støbningerne blive aflyst. I så fald informeres der om nye støbedatoer.

Der vil komme yderligere støbninger i 2021, men datoerne for disse er ikke fastlagt endnu.

Beskrivelse af en støbedag

Da varigheden af støbningerne afhænger af temperatur og luftfugtighed på dagen, er nedenstående tidspunkter meget overslagsmæssige.

7.00 – 14.00 (normal arbejdstid) - Udlægning af beton

Der opstilles betonpumpe på et fast placering i tidsrummet, og betonbiler kører til denne med en frekvens på ca. 1 pr. time. Motoren på betonpumpen vil være tændt og køre kontinuerligt i hele tidsrummet. Øvrige aktiviteter i forbindelse med udlægning er håndarbejde som ikke støjer.

14.00 – 18.00 (normal arbejdstid) - Hærdning af beton

Den udlagte beton skal afhærde til en fast konsistens inden den afsluttende overflade kan bearbejdes. Hærdetiden er afhængig af temperaturen og støbefeltets størrelse, men vil forventeligt vare ca. 4 timer.

I perioden foregår ikke støjende aktiviteter som tilsyn, oprydning efter støbning, anstilling til pudsning.

18.00 – 22.00 (udenfor normal arbejdstid) - Pudsning af betonoverfladen

Når betonen er tilstrækkeligt afhærdet skal den glatte overflade etableres med 2 eller flere pudsemaskiner. Disse er hver især benzindrevne og vil være i kontinuerlig drift i pudseperioden som forventes at vare ca. 4 timer.

8.00 – 9.00 (normal arbejdstid) efterfølgende dag - Skæring af beton

Når betonen har stået natten over skal der skæres bevægelsesfuger med en vejsav. Dette forventes at tage en time hvor skæremaskinens benzinmotor kører kontinuerligt.

Støbearbejdet udføres af entreprenøren CG Jensen, og for yderlige information om aktiviteterne før, under og efter støbningerne kan man kontakte

Betonformand Ernst Sølvsten Nielsen,
Mobil: 27902958,
email: esn@cgjensen.dk

 

Information om første støbning

Så er første stykke af insitu-betonfladen til Promenaden ved Krags Brygge støbt (50,4 meter) og pudsningen af betonoverfladen i fuld gang.


Feedback

Sidst opdateret

02.12.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin