Spring til indhold

Fakta om sportsbyen

Holbæk Kommune ønsker åbenhed om sportsbyen. Nedenfor kan du derfor læse forskellige fakta, som løbende vil blive opdateret.

Forsinkelse

Sportsbyen skulle ifølge planen være klar til ibrugtagning 1. januar 2019. Holbæk Kommunes fagfolk er dog gennem forløbet blevet stadig mere bekymrede for, om tidsplanen kunne holde. I sidste ende handler det om de mange foreninger, som har planlagt efter en ibrugtagning ved årsskiftet.

På grund af bekymringen har Holbæk Kommune derfor sat COWI til at undersøge Fonden Holbæk Sportsbys tidsplan nærmere.

COWI’s gennemgang er udført på baggrund af fondens egne oplysninger, og konklusionen er, at der er en forsinkelse. Efter en uddybende dialog om rapporten med Fonden Holbæk Sportsby er forsinkelsen opgjort til den 22. februar.

Forsinkelsen rammer naturligvis foreningerne og deres planlægning, men den gør ikke sportsbyen dyrere for Holbæk Kommune.

Du kan læse COWI's rapport her

Hvem ejer hvad?

Sportsbyen opføres som et Offentligt Privat Partnerskab eller OPP, hvor Holbæk Kommune samarbejder med en privat part om at opføre og drive sportsbyen.

En del af sportsbyen er rent kommunalt finansieret. Det gælder sundhedscenter, fodboldstadion, tennisfaciliteter, atletikstadion mm.

Herudover er der en del, der betales via en finansiel leasing-model, hvor kommunen over 22,5 år leaser faciliteterne og til sidst indfrier den resterende gæld. Det gælder blandt andet svømmehallen, multihallen, badmintonhallen mm.

Holbæk Kommune er altså fra begyndelsen ejer af de rent kommunalt finansierede dele af sportsbyen. Et kreditinstitut vil så købe den anden del af sportsbyen og lease den til Holbæk Kommune over de næste 22,5 år.

Udover det kommunale ejerskab og leasing-aftalen er der desuden en mindre del af sportsbyen, der er ejet af Morten C. Henriksen.

I denne privatejede del, skal der være fitnesscenter. Såfremt det private fitnesscenter vil benytte andre faciliteter i sportsbyen, skal der være kapacitet til det, og det skal ske på markedsvilkår.

Sundhedscenter

En del af sportsbyen er et kommunalt sundhedscenter, der kommer til at indeholde genoptræningsfaciliteter, hjælp og rådgivning til sygdomsramte og folk, der ønsker at ændre livsstil. Det kommunale sundhedscenter forventes at få 200 besøgende om dagen. Dermed vil brugerne udgøre en mærkbar del af de daglige besøgende i den nye sportsby.

Der bliver tale om et moderne sundhedshus med træningssale, behandlerrum, sansehave og online-rum mv.

Der har i offentligheden været nævnt, at sundhedscentret efter en ny projektering skulle være udvidet med 300 m2, og at det skulle være grunden til forventede forsinkelse af sportsbyen.

Det er korrekt, at sundhedscentret blev ændret i forløbet.

Sundhedscentrets placering og omfang blev godkendt, da hovedprojektet blev fremsendt. Fonden Holbæk Sportsbys formand Morten C. Henriksen rettede efterfølgende henvendelse til Holbæk Kommune for at høre, om det vil være muligt at foretage en række ændringer, da ønsket var et lidt større fitnesscenter samt ændrede dagslysforhold til netop denne del af sportsbyen.

Disse ændringer på fitnesscentret og på sundhedshuset blev iværksat og resultatet blev en tilbygning på ca. 300 kvm. Hele sportsbyen har dermed fået udvidet sin bygningsmasse med ca. 300 kvadratmeter, men heraf er det kun de knap 165 kvadratmeter, der går til sundhedscentret.

Hertil kommer, at COWI’s undersøgelse af den forventede forsinkelse desuden viser, at de enkelte forsinkelser skal findes på en lang række forskellige faciliteter ud over sundhedshuset.Feedback

Sidst opdateret

23.11.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Nyheder fra Holbæk Sportsby