Spring til indhold

Fakta om sportsbyen

Holbæk Kommune ønsker åbenhed om sportsbyen. Nedenfor kan du derfor læse forskellige fakta, som løbende vil blive opdateret.

Vigtig milepæl nået

Holbæk Kommune har den 10. april givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse til sportsbyen. Der er dog endnu et godt stykke tid til foreningerne kan rykke ind.

Holbæk Kommune har givet en myndighedsgodkendt midlertidig ibrugtagningstilladelse til sportsbyen. Det er et udtryk for, at sikkerheden og tilgængeligheden er på plads i sportsbyen. Populært sagt er det sikkert at færdes i sportsbyen, fordi brandsikkerhed og adgangsveje er færdiggjort. På den måde er det et vigtigt skridt i retning af en færdig sportsby.

Tilladelsen betyder imidlertid ikke, at foreningerne kan indtage sportsbyen. Sportsbyen er fortsat en byggeplads. Eksempelvis kører ventilationen ikke, ligesom el og kloakker ikke er færdige. Der er desuden rigtig mange håndværkere i de fleste dele af sportsbyen. Holbæk Kommunes rådgiver på området har senest afdækket, at der mangler meget arbejde, før foreningerne reelt kan flytte ind.

Ibrugtagningstilladelsen er delt op i flere dele.

Det private fitnesscenter, som har til huse i den privatejede del af sportsbyen, har fået en permanent ibrugtagningstilladelse, det kommunale Sundhedscenter har ikke fået en ibrugtagningstilladelse og resten af sportsbyen har fået en midlertidig ibrugtagningstilladelse.

Forsinkelse

I slutningen af 2018 afdækkede COWI, der er kommunens rådgiver på sportsbyprojektet, en forsinkelse på byggeriet. Kommunen var dengang blevet tiltagende bekymret over fremdriften i byggeprojektet. På baggrund af de byggeplaner Fonden Holbæk Sportsby dengang fremlagde, blev ibrugtagningen udskudt fra årsskiftet til den 22. februar.

I slutningen af januar måned 2019 afdækkede kommunen via sin rådgiver en yderligere forsinkelse. Det var dengang forventningen, at Holbæk Sportsby kunne tages i brug i begyndelsen af maj 2019. Du kan læse COWI's opdaterede rapport her. 

I slutningen af marts måned kunne Holbæk Kommunes rådgiver konstatere, at der var problemer med kvaliteten og ikke nok aktivitet på byggepladsen til at nå en åbning i maj. Du kan læse COWI's rapport om byggeriet her. Det er endnu ikke klart, om sportsbyen kan færdiggøres før eller efter sommerferien.

Hvem ejer hvad?

Sportsbyen opføres som et Offentligt Privat Partnerskab eller OPP, hvor Holbæk Kommune samarbejder med en privat part om at opføre og drive sportsbyen.

En del af sportsbyen er rent kommunalt finansieret. Det gælder sundhedscenter, fodboldstadion, tennisfaciliteter, atletikstadion mm.

Herudover er der en del, der betales via en finansiel leasing-model, hvor kommunen over 22,5 år leaser faciliteterne og til sidst indfrier den resterende gæld. Det gælder blandt andet svømmehallen, multihallen, badmintonhallen mm.

Holbæk Kommune er altså fra begyndelsen ejer af de rent kommunalt finansierede dele af sportsbyen. Et kreditinstitut vil så købe den anden del af sportsbyen og lease den til Holbæk Kommune over de næste 22,5 år.

Udover det kommunale ejerskab og leasing-aftalen er der desuden en mindre del af sportsbyen, der er ejet af Morten C. Henriksen.

I denne privatejede del, skal der være fitnesscenter. Såfremt det private fitnesscenter vil benytte andre faciliteter i sportsbyen, skal der være kapacitet til det, og det skal ske på markedsvilkår.

Sundhedscenter

En del af sportsbyen er et kommunalt sundhedscenter, der kommer til at indeholde genoptræningsfaciliteter, hjælp og rådgivning til sygdomsramte og folk, der ønsker at ændre livsstil. Det kommunale sundhedscenter forventes at få 200 besøgende om dagen. Dermed vil brugerne udgøre en mærkbar del af de daglige besøgende i den nye sportsby.

Der bliver tale om et moderne sundhedshus med træningssale, behandlerrum, sansehave og online-rum mv.

Der har i offentligheden været nævnt, at sundhedscentret efter en ny projektering skulle være udvidet med 300 m2, og at det skulle være grunden til forventede forsinkelse af sportsbyen.

Det er korrekt, at sundhedscentret blev ændret i forløbet.

Sundhedscentrets placering og omfang blev godkendt, da hovedprojektet blev fremsendt. Fonden Holbæk Sportsbys formand Morten C. Henriksen rettede efterfølgende henvendelse til Holbæk Kommune for at høre, om det vil være muligt at foretage en række ændringer, da ønsket var et lidt større fitnesscenter samt ændrede dagslysforhold til netop denne del af sportsbyen.

Disse ændringer på fitnesscentret og på sundhedshuset blev iværksat og resultatet blev en tilbygning på ca. 300 kvm. Hele sportsbyen har dermed fået udvidet sin bygningsmasse med ca. 300 kvadratmeter, men heraf er det kun de knap 165 kvadratmeter, der går til sundhedscentret.

Hertil kommer, at COWI’s undersøgelse af den forventede forsinkelse desuden viser, at de enkelte forsinkelser skal findes på en lang række forskellige faciliteter ud over sundhedshuset.Feedback

Sidst opdateret

21.05.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Nyheder fra Holbæk Sportsby