Spring til indhold

Fakta om sportsbyen

Holbæk Kommune ønsker åbenhed om sportsbyen. Nedenfor kan du derfor læse forskellige fakta, som løbende vil blive opdateret.

På denne side kan du læse forskellige informationer om Holbæk Sportsby. Der er tale om en løbende opdatering, så nogle af informationerne kan virke uaktuelle.

Aftale om fremtiden for sportsbyen

3. april 2020
Holbæk Kommune, Fonden Holbæk Sportsby og Sparekassen Sjælland-Fyn har indgået en aftale om fremtiden for sportsbyen. Aftalen er nødvendig for at forhindre et dyrt juridisk slagsmål og ikke mindst sikre en række forbedringer og udbedringer af kendte mangler i Holbæk Sportsby. Nedenfor kan du se nogle af de vigtigste.

Ny servicebygning ved atletikstadion

Servicebygningen skal bruges til tidstagning og gør det muligt for racerunners at komme til træning på atletikstadion med deres løbecykler.

Ny servicebygning ved fodboldbanerne

Servicebygningen skal benyttes til opbevaring og toiletter, så man ikke skal helt hen til hovedbygningen.

Asfaltering af central grussti

Den gennemgående grussti fra Skagerakvej asfalteres og der efterlades et stykke af gruset ved siden af, så der er plads til løbere og andre.

Udbedring af svømmehallens gulv

Svømmehallen har haft problemer med afskalning af gulvene. Med aftalen bliver der mulighed for at udbedre det hele på én gang.

Hegn omkring atletikstadion

Der opføres et hegn omkring atletikstadion. Herudover skal der laves forbedringer ved kuglestød i form af grus og gummisikring. Der findes desuden en løsning, så der kan sikres vand i vandgraven.

Tribune ved udendørs tennisbaner

De udendørs tennisbaner har hidtil haft en jordvold til brug for publikum. Den erstattes nu af en regulær tribune med plads til 100-150 mennesker.

Indendørs tribuner

Der indkøbes indendørs tribuner med plads til 540 tilskuere samt mulighed for udvidelse til 1000 mennesker.

Beplantning

I forbindelse med den generelle mangeludbedring vil der ske beplantning i området generelt, så der ikke er bare pletter. Herudover vil der ske en oprydning på de steder, hvor der stadig er spor fra byggeprocessen. Der vil desuden ske en forskønnelse af indgangspartiet med planter.

Aftalen betyder desuden, at Holbæk Kommune skyder 5 millioner ind i sportsbyen. Fonden stiller 2 millioner kroner, der skal gå til forskellige forbedringer efter en dialog mellem fonden, kommunen og foreningerne. Herudover frafalder kommunen og Fonden Holbæk Sportsby kravene mod hinanden. Både Fonden Holbæk Sportsby og foreningerne i sportsbyen får endvidere bedre muligheder for at indhente sponsorater.


Du kan læse pressemeddelelsen og aftalen her

 

Indvielse

Der var løb, musik, taler og masser af foreninger, der viste deres nye faciliteter frem, da Sportsbyen blev indviet den 21. juni 2019. 

De 27 foreninger, der i første omgang får hjemme i Sportsbyen, guidede gæsterne, så de selv kunne prøve padel, petanque, tennis og alle de andre muligheder i Sportsbyen.

Herudover var der underholdning, musik, taler og en masse glade og stolte smil. Holbæk Sportsby står klar til mange års aktivitet, fællesskab, samvær og store oplevelser.

Jordkørsel

I 2017 godkendte Holbæk Kommune udbetalingen af 10,944 millioner kroner til Fonden Holbæk Sportsby for ekstra jordkørsel. Regningen blev i første omgang betalt af de midler, der var afsat til byggemodning af Sportsby-grunden. Samtidig forsøgte man at optimere projektet for på den måde at finde pengene til jordkørslen.

Betalingen af de knap 11 millioner kroner dækkede Fonden Holbæk Sportsbys udgifter til kørsel af ekstra 304.000 kubikmeter muldjord i forbindelse med klargøringen af sportsby-grunden.

Da kontrakten i sin tid blev indgået, forventede man, at der skulle flyttes omkring 100.000 kubikmeter muldjord i området. Den vurdering baserede sig på 44 boringer i området med 80 meters mellemrum. Kontrakten siger i den forbindelse følgende:

”Hvis de faktiske forhold viser, at OPP-leverandøren skal foretage flytning af mere end 100.000 kubikmeter muldjord med henblik på aktivet, godtgør Holbæk Kommune OPP-leverandøren for OPP-leverandørens direkte dokumenterede omkostninger til jordentreprenør, der vedrører flytning af muldjord udover de 100.000 kubikmeter. De direkte dokumenterede omkostninger omfatter ikke dækningsbidrag, styringsvederlag eller andre tillæg af enhver art”.

Det vil sige, at hvis entreprenøren skulle flytte mere jord end forventet, skulle han dokumentere det, og Holbæk Kommune skulle betale udgifterne.

Holbæk Kommune har fået udgifterne dokumenteret, idet Fonden Holbæk Sportsby har betalt det samme beløb for den faktiske jordkørsel som den fik af Holbæk Kommune. Der er således ikke lagt en fortjeneste eller lignende på.

Holbæk Kommune har desuden krævet at se alle forudsætninger og beregninger for jordkørslen. Det vil sige, at Holbæk Kommune kendte prisen per kubikmeter og antallet af flyttede kubikmeter jord.

Holbæk Kommune har således betalt 36 kroner pr. kubikmeter for jordkørslen. Markedsprisen for et projekt med tilsvarende jordhåndtering udgør som minimum 63 kroner pr kubikmeter.

Du kan læse mere om jordkørslen i sag nummer 129 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018

Vigtig milepæl nået

Holbæk Kommune har den 10. april 2019 givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse til sportsbyen. Der er dog endnu et godt stykke tid til foreningerne kan rykke ind.

Holbæk Kommune har givet en myndighedsgodkendt midlertidig ibrugtagningstilladelse til sportsbyen. Det er et udtryk for, at sikkerheden og tilgængeligheden er på plads i sportsbyen. Populært sagt er det sikkert at færdes i sportsbyen, fordi brandsikkerhed og adgangsveje er færdiggjort. På den måde er det et vigtigt skridt i retning af en færdig sportsby.

Tilladelsen betyder imidlertid ikke, at foreningerne kan indtage sportsbyen. Sportsbyen er fortsat en byggeplads. Eksempelvis kører ventilationen ikke, ligesom el og kloakker ikke er færdige. Der er desuden rigtig mange håndværkere i de fleste dele af sportsbyen. Holbæk Kommunes rådgiver på området har senest afdækket, at der mangler meget arbejde, før foreningerne reelt kan flytte ind.

Ibrugtagningstilladelsen er delt op i flere dele.

Det private fitnesscenter, som har til huse i den privatejede del af sportsbyen, har fået en permanent ibrugtagningstilladelse, det kommunale Sundhedscenter har ikke fået en ibrugtagningstilladelse og resten af sportsbyen har fået en midlertidig ibrugtagningstilladelse.

Forsinkelse

I slutningen af 2018 afdækkede COWI, der er kommunens rådgiver på sportsbyprojektet, en forsinkelse på byggeriet. Kommunen var dengang blevet tiltagende bekymret over fremdriften i byggeprojektet. På baggrund af de byggeplaner Fonden Holbæk Sportsby dengang fremlagde, blev ibrugtagningen udskudt fra årsskiftet til den 22. februar.

I slutningen af januar måned 2019 afdækkede kommunen via sin rådgiver en yderligere forsinkelse. Det var dengang forventningen, at Holbæk Sportsby kunne tages i brug i begyndelsen af maj 2019. Du kan læse COWI's opdaterede rapport her. 

I slutningen af marts måned kunne Holbæk Kommunes rådgiver konstatere, at der var problemer med kvaliteten og ikke nok aktivitet på byggepladsen til at nå en åbning i maj. Du kan læse COWI's rapport om byggeriet her

Hvem ejer hvad?

Sportsbyen opføres som et Offentligt Privat Partnerskab eller OPP, hvorFeedback

Sidst opdateret

11.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Nyheder fra Holbæk SportsBy