Spring til indhold

Ny kommuneplan i høring

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Holbæk Kommune.

Den nuværende kommuneplan gælder for perioden 2013-2025, og den er i øjeblikket ved at blive revideret. Det er vigtigt at kommuneplanen er med til at skabe gode muligheder for udviklingen, og i den forbindelse er dialog med vores omverden vigtig. Der har således allerede været afholdt erhvervsmøde, borgermøde og møder med lokalområder.

Forslag til kommuneplan 2017 har været i offentlig høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018.
Holbæk Kommune har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om forslaget, og Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse krævet, at der udarbejdes yderligere redegørelse vedrørende kommuneplanens detailhandelsafsnit, samt at der laves ændringer i kommuneplanens afsnit om erhvervsområder.

Kommunalbestyrelsen har derfor den 21. februar 2017 besluttet at udsende kommuneplanforslaget i fornyet høring. Hele kommuneplanforslaget - inklusiv ændringerne i forslagets afsnit om detailhandel og erhvervsområde - udsendes derfor i perioden fra torsdag den 1. marts til og med torsdag den 26. april 2018.

Nedenstående figur viser processen for tilblivelsen af den nye kommuneplan.


Procesplan for kommuneplanFeedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Forslag til Kommuneplan 2017

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk