Spring til indhold

Lokal- og kommuneplaner

Der findes retningslinjer og regler for, hvordan du må anvende og udforme et bestemt område. Det kan der læses om herunder.
Billede af Tuse skole

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Planen håndterer, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden. 

Planen danner grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner, som indeholder bestemmelser om de fysiske forhold inden for et givent område. En lokalplan er et retligt bindende dokument, som fastlægger retningslinjer for anvendelse og udformning af et område.

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. august 2021. Kommuneplanen er den sammenfattende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen, såvel i byerne som i det åbne land. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Planportalen

Holbæk Kommune har en planportal, som indeholder alle informationer om lokalplanlægning i Holbæk Kommune. På planportalen kan du se den gældende kommuneplan og finde information om lokalplanlægning, der er i høring eller vedtaget. I planportalen kan du også finde andre relevante temaplaner vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. 

Du kan også finde informationer om borgermøder og andet, der vedrører lokalplanlægning.

Gå til Planportalen på dette link

Du kan også finde information om aktuelle høringer og borgermøder på dette link.

Hvis du ønsker at få udarbejdet en lokalplan, skal du benytte ansøgningsskemaet i nedenstående link. Du kan læse om processen og arbejdsfordelingen mellem ansøger og kommune på dette link Lokalplanvejledning for byggeherrer.

Ansøgning om lokalplanlægning

Landsdækkende system

Hvis du ønsker at finde en bestemt lokal plan, kan du søge på dette link landdækkende plansystem

Hvis du ønsker at finde lokalplanerne via kort, kan du på dette link lokalplanerne via en søgning på kortet

 Feedback

Sidst opdateret

15.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen