Spring til indhold

Lokal- og kommuneplaner

Der findes retningslinjer og regler for, hvordan du må anvende og udforme et bestemt område. Det kan der læses om i lokal- og kommuneplaner.

 

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Planhåndterer, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden. 

Planen danner grundlag til udarbejdelse af lokalplaner, som indeholder bestemmelser om de fysiske forhold inden for et givent område. En lokal plan er på den måde og retligt bindende dokument, som fastlægger retningslinjer til anvendelse og udformning af et område.

Planportalen

Holbæk Kommune har en planportal, som indeholder alle informationer om lokalplanlægning i Holbæk Kommune. På planportalen kan du se den gældende kommuneplan og finde information om lokalplanlægning, der er i høring eller vedtaget.

Du kan også finde informationer om borgermøder og andet, der vedrører lokalplanlægning i kommunen.

Gå til Planportalen

Du kan også finde information om den aktuelle høringer og borgermøder hende.

Landsdækkende system

Hvis du ønsker at finde en bestemt lokal plan, kan du også søge i det landdækkende plansystem .

Hendes adgang til at finde lokalplanerne  lokalplanerne via en søgning på kortet

 Feedback

Sidst opdateret

25.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen