Spring til indhold

Lokal- og kommuneplaner

Der findes retningslinjer og regler for, hvordan du må anvende og udforme et bestemt område. Det kan der læses om i lokal- og kommuneplaner.

 

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Planen handler om, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden. 

Planen danner grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner, som indeholder bestemmelser om de fysiske forhold inden for et givent område. En lokalplan er på den måde et retligt bindende dokument, som fastlægger retningslinjerne for anvendelse og udformningen af et bestemt område.

Planportalen

Holbæk Kommune har en planportal, som indeholder alle informationer om lokalplaner i Holbæk Kommune. På Planportalen kan du se den gældende kommuneplan og finde oplysninger om lokalplaner, der er i høring eller vedtaget.

Du kan også finde informationer om borgermøder og andet, der vedrører lokalplanlægning i kommunen.

Gå til Planportalen

Du kan også finde oplysninger om aktuelle høringer og borgermøder her.

Landsdækkende system

Hvis du ønsker at finde en bestemt lokalplan, kan du også søge på det landsdækkende plansystem.

Her har du adgang til at finde lokalplanerne lokalplanerne via en søgning på kort

 Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen