Spring til indhold

Lokal- og kommuneplaner

Der findes retningslinjer og regler for, hvordan du må anvende og udforme et bestemt område. Det kan der læses om i lokal- og kommuneplaner.
Billede af Tuse skole

 

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Planhåndterer, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden. 

Planen danner grundlag til udarbejdelse af lokalplaner, som indeholder bestemmelser om de fysiske forhold inden for et givent område. En lokal plan er på den måde og retligt bindende dokument, som fastlægger retningslinjer til anvendelse og udformning af et område.

Kommuneplan 

Kommuneplan 2021 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. august 2021.

Kommuneplanen er omdrejningspunkt for arealplanlægning og initiativer, der har et fysisk aftryk. Det betyder, at kommuneplanen ikke indeholder politikker og mål for den kommunale serviceforsyning.

Kommuneplanen er således den sammenfattende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen, såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Planportalen

Holbæk Kommune har en planportal, som indeholder alle informationer om lokalplanlægning i Holbæk Kommune. På planportalen kan du se den gældende kommuneplan og finde information om lokalplanlægning, der er i høring eller vedtaget.

Du kan også finde informationer om borgermøder og andet, der vedrører lokalplanlægning i kommunen.

Gå til Planportalen på dette link

Du kan også finde information om aktuelle høringer og borgermøder på dette link.

Hvis du ønsker at få udarbejdet en lokalplan, skal du benytte ansøgningsskemaet via linket samt læse om processen og arbejdsfordeling mellem ansøger og kommune i Lokalplanvejledning for byggeherrer.

Ansøgning om lokalplanlægning

Landsdækkende system

Hvis du ønsker at finde en bestemt lokal plan, kan du også søge i det landdækkende plansystem

Her kan du finde lokalplanerne via kort lokalplanerne via en søgning på kortet

 Feedback

Sidst opdateret

22.11.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen