Spring til indhold

Lokal- og kommuneplaner

Der findes retningslinjer og regler for, hvordan du må anvende og udforme et bestemt område. Det kan der læses om i lokal- og kommuneplaner.
Billede af Tuse skole

 

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Planhåndterer, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden. 

Planen danner grundlag til udarbejdelse af lokalplaner, som indeholder bestemmelser om de fysiske forhold inden for et givent område. En lokal plan er på den måde og retligt bindende dokument, som fastlægger retningslinjer til anvendelse og udformning af et område.

Ny kommuneplan på vej

Arbejdet med den næste kommuneplan er igangsat, og såfremt du har ideer eller ønsker til den kommende kommuneplan kan du sende disse til plan@holb.dk. Du skal indsende dine ønsker senest den 1. november 2020. Det er målet at kommuneplanforslaget udsendes i offentlig høring i foråret 2021 og dermed kan en ny kommuneplan vedtages endeligt inden sommerferien.

Planportalen

Holbæk Kommune har en planportal, som indeholder alle informationer om lokalplanlægning i Holbæk Kommune. På planportalen kan du se den gældende kommuneplan og finde information om lokalplanlægning, der er i høring eller vedtaget.

Du kan også finde informationer om borgermøder og andet, der vedrører lokalplanlægning i kommunen.

Gå til Planportalen

Du kan også finde information om aktuelle høringer og borgermøder her.

Hvis du ønsker at få udarbejdet en lokalplan, skal du benytte ansøgningsskemaet via linket samt læse om processen og arbejdsfordeling mellem ansøger og kommune i Lokalplanvejledning for byggeherrer.

Ansøgning om lokalplanlægning

Landsdækkende system

Hvis du ønsker at finde en bestemt lokal plan, kan du også søge i det landdækkende plansystem

Her kan du finde lokalplanerne via kort lokalplanerne via en søgning på kortet

 Feedback

Sidst opdateret

07.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen