Spring til indhold

Opdatering af Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg

30.03.2023

Den yderste del af Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg er den eneste jernbanestrækning øst for Store Bælt med kun en afgang i timen. Der er ganske vist nogle myldretidstog mod København om morgenen og mod Kalundborg om eftermiddagen, som giver halvtimesdrift i nogle timer mandag til fredag for Holbæk, Mørkøv, Jyderup, Kalundborg Øst og Kalundborg.

Men Regstrup, Knabstrup og Svebølle har kun betjening een gang i timen, ligesom Kalundborg Øst med de mange arbejdspladser har halvtimesdrift i myldretiden i den modsatte retning af behovet. Jeg har udarbejdet en køreplan for haltimesdrift for alle strækningens stationer i dagtimerne mandag til fredag.

Eventuelt kunne man lade hvert andet Holbæktog fortsætte til Kalundborg - en løsning der benyttes på flere af S-togsstrækningerne.

Når strækningen på sigt bliver opgraderet fra 120km/t til 160 km/t, eldrift og dobbeltspor kunne det være en mulighed at oprette et nyt standsningssted mellem Holbæk og Regstrup i nærheden af Tuse. Det vil give en god kollektiv trafikbetjening for de mange nye indbyggere i Tuse.Feedback

Sidst opdateret

27.04.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen