Spring til indhold

Opfølgende hjemmebesøg

Hvis en indlæggelse på hospitalet bliver fulgt op af et hjemmebesøg, bliver den efterfølgende pleje og behandling styrket. Det viser en ny undersøgelse gennemført i 9 kommuner i Region Sjælland, herunder Holbæk Kommune.

Når man som ældre borger bliver udskrevet fra sygehuset og skal tilbage i eget hjem, oplever sundhedsfagligt personale, at der kan være en del udfordringer, når behandling og pleje skal gå på tværs af sygehus, kommune og almen praksis. Koordineringen i sundhedsvæsen er afgørende for at undgå komplicerede behandlingsforløb og gentagne indlæggelser.

Rapporten viser at mange får justeret deres medicin på baggrund af besøgene, og samtidig får sygeplejersker og praktiserende læger et bedre kendskab til den enkelte borger og hans eller hendes helbredssituation. Det er forhold, som er afgørende for at undgå fejl, samt at få god pleje og behandling efter et ophold på hospitalet, forklarer Sara Fokdal, der har været projektleder på undersøgelsen.

Mere viden om rapporten

Undersøgelsen viser positive resultater, men peger også på, at der er brug for større indsigt i hvem der kan drage fordel af besøgene.

Ni kommuner, tre sygehuse og almen praksis i Region Sjælland deltog i de opfølgende hjemmebesøg i cirka ni måneder i 2012.

Undersøgelsen er gennemført med midler fra Region Sjælland og de deltagende kommuner.

For yderligere information kontakt Sara Fokdal, tidl. projektleder på projektet, forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser på e-mail: sarp@regionsjaelland.dk.

Læs den fulde rapport - forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser (pdf)

Se om du kan få et opfølgende hjemmebesøgFeedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen