Fakta om moderne renseanlæg

Vidste du, at moderne renseanlæg stort set ikke lugter? Eller at det kan bygges som en naturlig del af omgivelserne? Nedenfor kan læse mere om, hvad der ikke bare gør et moderne renseanlæg til en acceptabel nabo, men måske også en gevinst.

Lugten fra gamle renseanlæg kan være til stor gene. Det er der blevet gjort noget ved på moderne renseanlæg. Med bedre renseprocesser og tanke, der er dækket til, er der stort set ikke nogen lugt- og støjgener fra et moderne renseanlæg. Derudover kan slambehandlingen foregå indendørs, så naboerne heller ikke bliver generet af lugten herfra.

Arkitekturen tager hensyn til omgivelserne

Et renseanlæg kan se ud på mange måder, og i dag lægges der vægt på, at nye anlæg får et arkitektonisk udtryk, så det passer ind i den omkringliggende natur eller by.
Det er muligt at grave renseanlæggets tanke delvist ned, og overskudsjorden kan bruges til at forme området på en måde, så anlægget bliver integreret bedre i naturen. Plantning af træer og anden vegetation er også en måde at få et anlæg indpasset i omgivelserne.

Et nyt renseanlæg kan blive en gevinst for lokalområdet

Derudover er der mulighed for at lave stier, træningsfaciliteter og andre rekreative og kulturelle tilbud, når man bygger et nyt renseanlæg. Mulighederne kan være mange, hvis idéerne er der. Du kan derfor byde ind med idéer til renseanlægget, der kan blive en gevinst for lokalområdet.

Nye renseanlæg kan producere energi

Når nye renseanlæg renser spildevand, producerer det samtidigt energi, som lokalområdet kan få glæde af.Feedback

Sidst opdateret

16.01.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Korsør Renseanlæg er anlagt på en mark og blev taget i brug i 1995. Det rensede spildevand ledes ud i Storebælt. Anlæggets kapacitet på 40.000 PE. Renseanlægget er anlagt med lave bygninger og overskudsjorden er anvendt på en sådan måde at renseanlægget ikke syner meget i naturen.

Helsingør Renseanlæg

Helsingør Renseanlæg er et eksempel på et bynært renseanlæg. Kapaciteten på anlægget er 76.300 PE og udleder til Øresund. Renseanlægget er placeret centralt i Helsingør og ud mod Øresund. Anlægget er anlagt så det passer til ind i den eksisterende by. 

Hillerød Renseanlæg

Hillerød Renseanlæg er i anlægsfasen, men forventes færdigt i 2017 med en kapacitet på 100.000 PE. Anlægget er placeret på en mark. Procestankene og efterklaringstankene er overdækket hvilket minimerer lugtgenerne. Overskudsjorden er anvendt til at forme landskabet med bløde bakker og der etableres stier der kan benyttes året rundt. Renseanlægget vil endvidere få et formidlingscenter.

Beynes, Frankrig

Beynes, Frankrig er etableret i 2013. Kapaciteten af anlægget kendes ikke. Anlægget er placeret på en mark, umiddelbart op til hovedvejen, men er indpasset i naturen. Bygningen er anlagt med grøn tag for at håndterer en del af regnvandet.