Spring til indhold

Hvorfor nyt renseanlæg?

Hvorfor skal vi bygge et nyt renseanlæg, og hvorfor skal det ligge et andet sted? Få svarene nedenfor.

Hvorfor bygge nyt?

Holbæk Renseanlæg blev bygget helt tilbage i 1934 og var kun et mekanisk renseanlæg. Det blev nedlagt i 1976 og afløst af et mekanisk-biologisk anlæg. Anlægget er yderligere udbygget i 1990, 2002 og 2004 for at opfylde de skærpede miljøkrav og den øgede belastning.

Anlægget er i dag overbelastet og teknologisk set slidt, og det betyder, at det er forholdsvis dyrt at drive. Samtidig er Holbæk by blevet større med årene, og dermed er der mere spildevand, der skal renses. Derudover er det sandsynligt, at der i fremtiden kommer nye rensekrav, der vil kræve, at anlægget kan udbygges. Men mulighederne for at bygge ud på grunden ved havnen er begrænsede.

Alt i alt er der derfor mange fordele ved at bygge et nyt renseanlæg:

  • Det bliver billigere i drift.
  • Det vil kunne rense en del mere spildevand, og på sigt vil det være muligt at rense spildevandet fra Regstrup, Gislinge og Svinninge på anlægget.
  • Det vil blive langt mere energieffektivt og måske ligefrem energiproducerende.
  • Generelt kan vi med et nyt anlæg forbedre CO2-udledning, energi og forsyningssikkerhed.

Hvorfor skal det ligge et andet sted?

  • Vi ønsker, at der skal være flere rekreative muligheder i Holbæk Fjord, så som mere badestrand og flere vandsportsaktiviteter. I den forbindelse vil det give god mening at fjerne udledningen af spildevand i Holbæk Fjord.
  • En ny placering giver mulighed for at udlede det rensede spildevand til et mere robust vandområde, hvor vandudskiftningen er langt større end i Holbæk Fjord.
  • Holbæk Fjord har en middel til høj følsomhed over for udledning af renset spildevand og overløb fra kloakken. Det er derfor en god idé at minimere udledningen til fjorden.
  • Ved at flytte Holbæk Renseanlæg væk fra fjorden kan anlægget placeres, så det ikke vil være udsat for oversvømmelser fra storme som Bodil i 2013. Vi kan på den måde spare planlagte udgifter til klimasikring af det nuværende renseanlæg.
  • Holbæk Renseanlæg ligger i dag meget tæt på byen, hvilket er uhensigtsmæssigt både i forhold til miljøet og byplanlægning.


Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020

kommunens planportal finder du flere oplysninger om kloakeringsarbejdet som sker i kommunen og om din ejendom er omfattet.