Spring til indhold

Temaplaner

Temaplaner er planer for en fysisk planlægning og handler om overordnede emner som for eksempel vandforsyning, klimatilpasning eller spildevand.

En temaplan kan for eksempel være Spildevandsplanen, der bestemmer, hvor meget regnvand der må ledes i kloakken fra den enkelte ejendom.

I Holbæk Kommune er det besluttet ved samle alle høvler om fysisk planlægning på en samlet planportal. Det betyder, at du finder information om temaplanerne hende.

Se Temaplaner for Holbæk Kommune her

Planportalen

Alle planlægger til fysisk rammer i Holbæk Kommune - byudvikling, det åbne land, forsyning, trafik, samt natur og miljø - er samlet i planportalen.

På planportalen kan du også se den aktuelle hest i forbindelse med nye planer, landzone og miljøtilladelser.

Affaldsplan

Affaldsplanen fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet og bliver udarbejdet for en 12-årig periode.

Klimatilpasningsplan

Holbæk Kommunes klimatilpasningsplan indeholder 11 fysiske indsatsområder, hvor årsagen til oversvømmelse skal kortlægges.

Spildevandsplan

I spildevandsplanen kan du blandt andet finde oplysninger om tidsplan for kloakering af landsbyer og fornyelse af eksisterende kloakker.

Trafiksikkerhedsrapport

Trafiksikkerhedsrapporten er det daværende byråds plan for prioritering af indsatser til forbedring af trafiksikkerheden på kommunens veje

Vandforsyningsplan

Holbæk Kommune har udarbejdet en vandforsyningsplan for 2012-2021. Vandforsyningsplanen skal være med til at sikre god og bæredygtig udvikling af vandforsyningen i Danmark.

Varmeplan

Energi- og varmeforsyningsanlæg som solceller, bioanlæg og vindmøller skal udnyttes for at sikre udfasningen af de fossile brændstoffer.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Staten er den offentlige myndighed der kortlægger hvor der er behov for grundvandsbeskyttelse i hele Danmark


Feedback

Sidst opdateret

25.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen