Spring til indhold

Temaplaner

Temaplaner er planer for fysisk planlægning og handler om overordnede emner som for eksempel vandforsyning, klimatilpasning eller spildevand.

En temaplan, er en plan for et bestemt tema. Den dækker et større geografisk område end fx en lokalplan – det vil typisk være hele kommunen. 

I Holbæk Kommune er alle planer om fysisk planlægning samlet i en portal - Planportalen. Al information om temaplaner og selve planerne, der vedrører miljø, natur og fysisk planlægning, er samlet på denne side. 

Se Temaplaner for Holbæk Kommune på dette link

Planportalen 

Alle planer, der omhandler de fysisk rammer i Holbæk Kommune - byudvikling, det åbne land, forsyning, trafik, samt natur og miljø - er samlet i planportalen. Du finder blandt andet:

  • Planstrategi
  • Strategi for Klimatilpasning
  • Strategisk Energiplan
  • Spildevandsplan

På planportalen kan du også se den aktuelle liste over offentliggørelsen og høringer af eksempelvis lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser, samt afgørelser, der vedrører miljø og planer.

  • Høringer: Som borger har du mulighed for at sende et høringssvar vedrørende sager i offentlig høring
  • Afgørelser: Eventuelle klagefrister fremgår af teksten i afgørelsen.

Når du klikker dig ind på den enkelte høring eller afgørelse, finder du yderligere information - for eksempel afgørelser, klagemuligheder eller kontaktoplysninger.

Se Aktuelle høringer og afgørelser på dette linkFeedback

Sidst opdateret

27.02.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen