Spring til indhold

Temaplaner

Temaplaner er planer for en fysisk planlægning og handler om overordnede emner som for eksempel vandforsyning, klimatilpasning eller spildevand.

En temaplan, er en plan for et bestemt tema. Den dækker et større geografisk område end fx en lokalplan – det vil typisk være hele kommunen. 

I Holbæk Kommune er det besluttet at samle alle planer om fysisk planlægning på en samlet planportal. Temaplaner der vedrører miljø, natur og fysisk planlægning er samlet på denne side. Det betyder, at det er der du nu finder information om temaplanerne 

Se Temaplaner for Holbæk Kommune på dette link

Planportalen

Alle planer der omhandler de fysisk rammer i Holbæk Kommune - byudvikling, det åbne land, forsyning, trafik, samt natur og miljø - er samlet i planportalen. Du finder blandt andet

  • Planstrategi
  • Strategi for Klimatilpasning
  • Strategisk Energiplan
  • Spildevandsplan

På planportalen kan du også se den aktuelle liste i forbindelse med offentliggøres f.eks. lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser, samt afgørelser der vedrører miljø og planer.

  • Høringer: Som borger har du mulighed for at sende et høringssvar - fristerne fremgår i venstre side.
  • Afgørelser: Eventuelle klagefrister fremgår af teksten i afgørelsen.

Når du klikker dig ind på det enkelte opslag, finder du yderligere information - f.eks. afgørelser, klagemuligheder og kontaktoplysninger.

Se Aktuelle høringer og afgørelser på dette linkFeedback

Sidst opdateret

22.11.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen