Spring til indhold

Affaldsplan

Affaldsplanen fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet og bliver udarbejdet for en 12-årig periode.

Holbæk Kommune har udarbejdet en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet. Planen har særlig fokus på de første seks år og skulle videres i 2019. Den nye Affaldsplan 2021-2032 er i øjeblikket under udarbejdelse og forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen primo 2023.

Affaldsplanen

Affaldsplanen består af en planlægnings- og prognosedel samt en kortlægningsdel. Planlægningsdelen præsenterer mål, indsatsområder og konkrete initiativer.
Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen betragter og håndterer affaldet som en ressource. Holbæk Kommunes overordnede mål for de kommende seks år er:

  • fastholde ressourcerne i et lukket kredsløb
  • få problemstoffer ud af affaldet
  • bevæge os fra holdning til handling

Se affaldsplanen her

Indsatsområder

Under de enkelte mål er udvalgt et antal indsatsområder. Indsatsområderne skitserer hvilke problemstillinger, der skal styre affaldsområdet i den kommende planperiode.
Indsatsområderne er prioriteret og er uddybet i konkrete initiativer. Der vil ske evaluering af planen, og de konkrete initiativer vil blive tilpasset i takt med de opnåede resultater, ny viden og evt. tiltag fra regeringen.

Initiativerne

Der er 11 initiativer, der er tilrettelagt. I løbet af planperioden vil der blive iværksat aktiviteter for husholdninger - i enkeltfamiliehuse og i bebyggelser med samlede affaldsløsninger, for erhverv og ikke mindst for kommunen som virksomhed - dvs. skoler, institutioner og andre kommunale ejendomme.

Områderne er uddybet med en række konkrete initiativer, hvor der bl.a. er særlig fokus på, at problemaffald skal ud af affaldet, så mere affald kan genanvendes samt den fremtidige håndtering af emballage- og bioaffald.Feedback

Sidst opdateret

13.09.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen