Spring til indhold

Affaldsplan 2021-2032

Affaldsplanen fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet og bliver udarbejdet for en 12-årig periode.

Holbæk Kommune har udarbejdet en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet og revideres hvert 6 år.
Denne affaldsplan indeholder de mål og indsatser, som Holbæk Kommune har sat for affaldshåndteringen indtil 2032.

Affaldsplanen

Affaldsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fors A/S og Holbæk Kommune og er bygget op omkring tre temaer, som understøttes af underliggende indsatsområder.

Temaerne for affaldsplanen er:

  • Forebyggelse af affald
  • Ressourcer i kredsløb
  • Fra viden til handling

Inden for hvert af de tre temaer er der en række målsætninger og deraf følgende indsatsområder, som arbejdet med affaldsplanen løbende vil bruge som pejlemærker.

Se affaldsplanen her

Se endvidere affalds- og datakortlægning for Holbæk Kommune her:

Affalds- og datakortlægning Feedback

Sidst opdateret

12.01.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen