Spring til indhold

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Staten er den offentlige myndighed der kortlægger hvor der er behov for grundvandsbeskyttelse i hele Danmark

De områder der kortlægges kaldes ”områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD) og indvindingsoplande uden for OSD. Staten har afleveret grundvandskortlægning for 5 forskellige områder i Holbæk Kommune.

De 5 områder vises her

 

Lovgivningen siger, at når staten har afleveret sin grundvandskortlægning skal kommunen følge det op med en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Der findes 3 vedtagne indsatsplaner i Holbæk Kommune og de kan ses her:

Tølløse

Holbæk

Orø

Områderne på kortet herover, vist med lilla markering, er der hvor staten har lavet grundvandskortlægning i ”indvindingsoplande uden for OSD”.

Mht. området ”Holbæk Vest” har staten genoptaget sin grundvandskortlægning og ikke afrapporteret det til Holbæk Kommune endnu.

Holbæk Kommune afventer statens grundvandskortlægning i ”Holbæk Vest” før vi opstarter arbejdet med en indsatsplaner for ”Holbæk Vest” og ”indvindingsoplande uden for OSD”.Feedback

Sidst opdateret

21.08.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen