Spring til indhold

Ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Et forslag er nu i offentlig høring. Holbæk Kommunes Klima- og Miljøudvalg har den 19. august 2015 godkendt Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø.

Holbæk Kommunes Klima- og Miljøudvalg har den 19. august 2015 godkendt "Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø". Indsatsplanen berører dele af Orø. Indsatsplanen omhandler kildepladser tilhørende Orøgård Vandværk, Næsby Vandværk, Færgebakkerne Vandværk, Bybjerg-Orø Vandværk, Salvig Vandværk, Børrehoved Vandværk og Orøstrand Vandværk.

Se udkastet til indsatsplan her

Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver, hvad der skal ske for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Formålet med indsatsplanen er, at sikre den nuværende og fremtidige vandforsyning på Orø. Planen er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne på øen.

Af indsatsplanen fremgår, at grundvandet Orø er sårbart, fordi den naturlige beskyttelse i form af lerlag er begrænset. Lerlagenes samlede tykkelse er de fleste steder under 10 m og mange steder under 5 m. Det betyder, at jordlagene yder en meget ringe beskyttelse over for nitrat og andre stoffer, og der derfor skal tages særlige hensyn.

Høringsperiode

Forslaget er i henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner i offentlig høring fra d. 19. august 2015 til og med den 11. november 2015.

Spørgsmål til forslaget kan rettes til:
Søren Toft Nielsen, Tlf. 72 36 80 53, e-mail: ston@holb.dk
Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget senest d. 11. november 2015. Bemærkninger og ændringsforslag sendes til: Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, 0899 Kommuneservice, eller pr. e-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk.Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen