Spring til indhold

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Staten er den offentlige myndighed der kortlægger hvor der er behov for grundvandsbeskyttelse i hele Danmark

De steder der kortlægges kaldes ”steder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD) og indvindingsoplande uden for OSD. Staten har afleveret grundvandskortlægning for 5 forskellige områder i Holbæk Kommune.

Se områderne her

Lovgivningen siger, når staten har afleveret sin grundvandskortlægning skal kommune følge det med en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Der findes 3 vedtagne indsatsplaner i Holbæk Kommune og de kan ses her:

Tølløse

Holbæk øst

Orø

Områderne på kortet herover, vist med lilla-markering, der hvor staten har lavet grundvandskortlægning i ”indvindingsoplande uden for OSD”.

MHT. området ”Holbæk Vest” har staten genoptaget sin grundvandskortlægning og ikke rapporteret til Holbæk Kommune nummer.

Holbæk Kommune afventer statens grundvandskortlægning i ”Holbæk Vest” før vi opstarter arbejdsplan med og indsatsplaner for ”Holbæk Vest” og ”indvindingsoplande uden for OSD”.Feedback

Sidst opdateret

13.09.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen