Spring til indhold

Klimatilpasningsplan

Holbæk Kommunes klimatilpasningsplan indeholder 11 fysiske indsatsområder, hvor årsagen til oversvømmelse skal kortlægges.

Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse og er vedtaget af det daværende byråd den 11. juni 2014. Derudover indeholder planen også 11 fysiske indsatsområder, hvor årsagen til oversvømmelse undersøges nærmere og om der kan laves nogle forhindringer for at oversvømmelserne ikke længere opstår ved fx. skybrud.

Se klimatilpasningsplanen her

Klimatilpasning og din bolig

Hvis du ønsker at forebygge skader på din bolig ved skybrud, stormflod eller storm, kan du finde mange gode råd på hjemmesiden klimatilpasning.dk. Siden er lavet af en række ministerier, styrelser og organisationer som alle har viden om klimaændringer og klimatilpasninger.
Gå til klimatilpasning.dk

Regnvand ved din bolig

Hvis du laver regnvandsfaskiner eller andre regnvandsløsninger på ved din bolig, skal du huske at søge om tilladelse hos kommunen.
Læs mere om regnvandsfaskiner

Risiko for oversvømmelse

Hvis du ønsker at få viden om hvordan risikoen for oversvømmelse er for netop din ejendom, kan du søge oplysninger på dingeo.dk. Denne hjemmeside samler data om din ejendom fra flere datakilder og giver dig et godt overblik.
Gå til dingeo.dk

Kystbeskyttelse

Ansvaret for beskyttelse af ejendomme/grunde langs kysterne ligger hos grundejeren.
I klimatilpasningsplanen for Holbæk Kommune, er der, ud fra modelberegninger, lavet kort som viser omfanget af stormflod og hvilke kyster der bliver påvirket.
Gå til kortene i klimatilpasningsplanen

Hos Kystdirektoratet kan du læse mere om klimaændringer og kystbeskyttelse.
Gå til kysterne.kyst.dk

Kommunens energiforbrug

Hvert år udarbejdes et grønt regnskab for kommunens eget samlet CO2 udledning og energiforbrug.

Læs mere om kommunens energiforbrugFeedback

Sidst opdateret

01.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen