Spring til indhold

Vandforsyningsplan

Holbæk Kommune har udarbejdet en vandforsyningsplan for 2012-2021. Vandforsyningsplanen skal være med til at sikre god og bæredygtig udvikling af vandforsyningen i Danmark.

Vandforsyningsplanen udføres i henhold til vandforsyningsloven samt bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning og udarbejdes for en periode på typisk 10 år.

Målet med planen er at sikre en god og bæredygtig udvikling af vandforsyningen. Herudover er formålet med planen at skitsere de hovedproblemstillinger, som vandforsyningerne står overfor inden for planperioden.

Vandforsyningsplanen består af:

Fase 1 – Tilstandsvurdering (statusdel):

Der udarbejdes statusrapport for hvert vandværk i Holbæk Kommune. Rapporten indeholder en overordnet beskrivelse af vandværket herunder angivelse af tilstanden. Rapporten indeholder også nøgletal for vandværket som antal forbrugere, årlig indvinding, udpumpning og kvalitet.

Fase 2 – Vandforsyningsplan (plandel):

Der opstilles konkrete målsætninger for bl.a. samarbejdet mellem kommune og vandværker, for samarbejdet mellem vandværkerne, for kommunens medvirken til at bevare bæredygtig vandindvinding og beskyttelse af grundvandet samt forsyningssikkerhed.

De planer som udarbejdes på baggrund af lov om fysisk planlægning findes på planportalen for Holbæk Kommune.

Se vandforsyningsplanen her

Lovgivning

Her kan du læse vandforsyningslovenFeedback

Sidst opdateret

17.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen