Spring til indhold

Vandforsyningsplan

Holbæk Kommune har udarbejdet en vandforsyningsplan for 2012-2021. Vandforsyningsplanen skal være med til at sikre god og bæredygtig udvikling af vandforsyningen i Danmark.

Da der ikke er udarbejdet en ny vandforsyningsplan efter 2021, er den gamle fortsat gældende

Vandforsyningsplanen udføres i henhold til vandforsyningsloven samt bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning og udarbejdelse for en periode i typisk 10 år.

Målet med planen er ved at sikre en god og bæredygtig udvikling af vandforsyningen. Herudover er formålet med planen ved skitsere de hovedproblemstillinger, som vandforsyningerne står overfor inden for planperioden.

Vandforsyningsplanen består af:

Fase 1 - Tilstandsvurdering (statusdel):

Der udarbejdes statusrapport for hvert vandværk i Holbæk Kommune. Rapporten indeholder en overordnet beskrivelse af vandværket nedenfor angivelse af tilstanden. Rapporten indeholder også nøgletal til vandværket som antal forbrugere, årlig indvinding, udpumpning og kvalitet.

Fase 2 - Vandforsyningsplan (plandel):

Der opstilles konkrete målsætninger for bl.a. samarbejdet mellem kommune og vandværker, for samarbejdet mellem vandværkerne, for kommunens medvirken til at bevare bæredygtig vandindvinding og beskyttelse af grundvandet samt forsyningssikkerhed.

De planer der udarbejdede på baggrund af fysiske planlægning, findes på planportalen for Holbæk Kommune.

Se vandforsyningsplanen her

Lovgivning

Her kan du læse vandforsyningslovenFeedback

Sidst opdateret

14.06.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen