Spring til indhold

Varmeplan

Energi- og varmeforsyningsanlæg som solceller, bioanlæg og vindmøller skal udnyttes for at sikre udfasningen af de fossile brændstoffer.

Varmeforsyning

Holbæk Kommune skal godkende projektforslag til kollektiv varmeforsyning. Et projektforslag skal blandes andet beskrive de samme konsekvenser opvarmningsformen har for samfundet og miljøet.

Hvis et varmeforsyningsselskab er tilsluttet til at finde sted og varme med varme, skal de indsende projektforslag, som kommunen skal godkende, inden de kan få lov til at levere varme til området.

Strategisk varmeplan

Kommunen har i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S og andre berørte parter gennemført en varmeplanlægning for hele kommunen. Målet er at opnå en fornuftig udfasning af brugen af fossile brændsler i varmeforsyningen og at danne beslutningsgrundlag for fremtidens detailplanlægning af nye varmeløsninger i kommunen. 

Målet er således en varmeforsyning, som spiller godt sammen med det øvrige energisystem, og som bygger på de bedste erfaringer og nyeste teknologier. Strategien handler således om de konkrete tiltag på kort sigt og skitserer, hvad der skal arbejdes med for at opnå målet frem til 2050.

Se Strategisk varmeplan her 

 

 Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard