Spring til indhold

Varmeplan

Energi- og varmeforsyningsanlæg som solceller, bioanlæg og vindmøller skal udnyttes for at sikre udfasningen af de fossile brændstoffer.

Varmeforsyning

Holbæk Kommune skal godkende projektforslag for kollektiv varmeforsyning. Et projektforslag skal blandt andet beskrive hvilke konsekvenser opvarmningsformen har for samfundet og miljøet.

Hvis et varmeforsyningsselskab ønsker at forsyne et område med varme, skal de indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende, inden de kan få lov til at levere varme til området.

Strategisk varmeplan

Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S og andre berørte parter gennemført en varmeplanlægning for hele kommunen. Målet er at opnå en fornuftig udfasning af brugen af fossile brændsler i varmeforsyningen og at danne beslutningsgrundlag for fremtidens detailplanlægning af nye varmeløsninger i kommunen.

Målet er således en varmeforsyning, som spiller godt sammen med det øvrige energisystem, og som bygger på de bedste erfaringer og nyeste teknologier. Strategien handler således om de konkrete tiltag på kort sigt og skitserer, hvad der skal arbejdes med for at opnå målet om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Se Strategisk varmeplan her

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

17.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen