Spring til indhold

Resultater gennem forenkling og tillid

I 2013 satte byrådet sig for at skabe resultater gennem forenkling og tillid, sammen med borgere og virksomheder. Det arbejde fortsætter i 2014 og frem.

Byrådet har ønsket at sætte ekstra turbo på en udvikling i Holbæk Kommune, der har været i gang længe: At sikre at borgerne får kvalitet i velfærden, samtidig med at kommunen bruger færre ressourcer, og kommunens medarbejdere trives og har arbejdsglæde.

"Med 'Resultater gennem forenkling og tillid' ønsker vi at gøre op med tankegangen om, at bedre resultater og bedre kvalitet er lig med flere offentligt ansatte. Vi tror i meget højere grad, det handler om at bruge de mange forskellige ressourcer og kompetencer på nye og meget smartere måder", siger borgmester Søren Kjærsgaard og fortsætter:

"Vi vil blive bedre til at møde borgerne, der hvor de er, og til i fællesskab med borgerne at drøfte og udvikle gode løsninger. Og vi vil sikre, at den hjælp, borgerne modtager, bliver tilpasset netop deres livssituation".

Dialog for forenkling

Der blev lavet 6 forskellige projekter i 2013, for at undersøge hvordan vi konkret skaber resultater gennem forenkling og tillid. De projekter har givet os værdifulde erfaringer med, hvordan vi forener kvalitet i velfærden, færre ressourcer og trivsel hos de kommunale medarbejdere. Og der ser ud til at være god sammenhæng mellem målene:

  • Et af projekterne 'Styrket borgerdialog i klagesager' har fx ført til, at medarbejderne fra 'By & Landskab' nu er i tæt dialog med borgerne både før, under og efter en klage – vel og mærke mundtligt og ikke skriftligt! Borgerne er tilfredse, medarbejderne oplever trivsel, og det ser ud til at spare ressourcer.
  • Et andet projekt var kampagnen 'Væk Med Bøvlet', der kørte fra juni til august i år. Her blev borgere og medarbejdere inviteret til at komme med eksempler på kommunalt bøvl. Og komme med forslag til, hvad Holbæk Kommune kunne gøre bedre. Den gode erfaring fra det projekt er, at god service for borgerne ofte betyder nemmere arbejdsgange for medarbejderne.

Godt på vej

Den foreløbige afrunding på 'Forenkling gennem resultater og tillid', var byrådets temamøde den 23.oktober 2013. Her var konklusionen, at Holbæk Kommune er rigtigt på godt på vej - og at vi kan blive endnu bedre:

"Som byråd skal vi blive bedre til at invitere borgere og virksomheder med til at løse opgaver og vi skal blive bedre til følge op på, om der kommer resultater ud af det, vi sætter i gang", siger Søren Kjærsgaard.
Og derfor vil borgerne i løbet af 2014, blive inviteret til et endnu tættere samarbejde med Holbæk Kommune.

Læs mere her

De 6 projekter i Resultater gennem forenkling og tillid


Byrådets aftale 'Holbæk i Fællesskab' fra 12. juni 2013

Byrådets vision - "Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil"

Effektiviseringsstrategi

 

 Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander