Spring til indhold

Administrationsgrundlag

Her kan du finde oplysninger om, hvilket grundlag vi administrerer ud fra i de enkelte afdelinger.

Børne- og ungeområdet

Administrationsgrundlag for børne- og ungeområdet.

Ældreområdet

Administrationsgrundlag for ældre- og sundhedsområdet

Socialområdet

Administrationsgrundlag og kvalitetsstandarder for socialområdet

Trafik og veje

Administrationsgrundlag for trafik- og vejområdet.

Miljø og planer

Administrationsgrundlag for miljø- og planområdet

Kerneområdet Alle kan bidrage

Kerneområdet Alle kan bidrage administrerer bl.a. på baggrund af:

Helhedsorienteret sagsbehandling

Administrationsgrundlag for HOS – helhedsorienteret sagsbehandling – som er kontrolgruppens arbejde med socialt bedrageri.

Kultur og fritid

Her kan du læse om administrationsgrundlaget for tilskud, lokalelån og lignende inden for kultur- og fritidsområdet.


Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin