Spring til indhold

Børne- og ungeområdet

Administrationsgrundlag for børne- og ungeområdet.

Dagtilbudsområdet:

Administrationsgrundlaget omfatter de almindelige 0-5 års dagtilbud, det vil sige pasningstilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave og integreret institution jf. dagtilbudsloven.

Læs administrationsgrundlaget for dagtilbudsområdet her (pdf)

 

Børn og unge (Serviceloven):

 

Læs om serviceniveauer på børne- og ungeområdet (Serviceloven)

 

Administrationsgrundlag for Ungdomsområdet:

Ungdomsområdets aktiviteter er alle skabt med det formål at understøtte uddannelsesparatheden hos målgruppen fra 7. klasse til det fyldte 18. år

Læs administrationsgrundlaget for Ungdomsrådet her (pdf)

 

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejen er en del af Børneindsatsen og tilbyder generelle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

Læs administrationsgrundlaget for Sundhedsplejen her (pdf)

 

Tandplejen:

Administrationsgrundlaget omfatter det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje til børn og unge i alderen 0-18 år.  

Læs administrationsgrundlaget for Tandplejen her

 

Læs administrationsgrundlaget for Omsorgstandplejen her

 

Læs administrationsgrundlaget for Tandplejen Specialtandpleje her

 Feedback

Sidst opdateret

12.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen