Spring til indhold

Børn og unge

Administrationsgrundlag for børne- og ungeområdet.

Dagtilbudsområdet:

Administrationsgrundlaget omfatter almindelige dagtilbud for 0-5 år i henhold til dagtilbudsloven. Det vil sige pasningstilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave og integreret institution (børnehuse).

Læs administrationsgrundlaget for dagtilbudsområdet her 

Børn og unge - Serviceloven:

Læs om serviceniveauer på børne- og ungeområdet (Serviceloven)

Ungdomsområdet:

Ungdomsområdets aktiviteter er skabt med det formål, at understøtte uddannelsesparatheden hos målgruppen fra 7. kl. til det fyldte 18.år

Læs administrationsgrundlaget for Ungdomsområdet her

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejen er en del af Børneindsatsen og står for generelle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

Læs administrationsgrundlaget for Sundhedsplejen her

Tandplejen:

Administrationsgrundlaget omfatter det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje til børn og unge i alderen 0-18 år.  

Læs administrationsgrundlaget for Tandplejen her

Læs administrationsgrundlaget for Omsorgstandplejen her

Læs administrationsgrundlaget for Tandplejen Specialtandpleje her

 Feedback

Sidst opdateret

12.05.2022

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen