Børne- og ungeområdet

Administrationsgrundlag for Børne- og ungeområdet.

Dagtilbudsområdet:

Administrationsgrundlaget omfatter de almindelige 0 – 5 års dagtilbud, dvs. pasningstilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave og integreret institution jf. dagtilbudsloven.

Læs mere om administrationsgrundlaget for dagtilbudsområdet her (pdf)

 

Børn og unge (Serviceloven):

 

Læs mere om Seviceniveauer på Børne- og Ungeområdet (Serviceloven)

 

Administrationsgrundlag for Ungdomsområdet:

Ungdomsområdets aktiviteter er alle skabt med det formål at understøtte uddannelsesparatheden hos målgruppen fra 7. klasse til det fyldte 18. år

Læs mere om administrationgrundlaget for Ungdomsrådet her (pdf)

 

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejen er en del af Børnekonsulentcentret og tilbyder generelle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

Læs mere om administrationsgrundlaget for Sundhedsplejen her (pdf)

 

Tandplejen:

Administrationsgrundlaget omfatter det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje til børn og unge i alderen 0 - 18 år. 

Læs mere om administrationsgrundlaget for Tandplejen her (pdf)Feedback

Sidst opdateret

31.05.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen