Spring til indhold

Helhedsorienteret sagsbehandling/Kontrolgruppen

Administrationsgrundlag for HOS – helhedsorienteret sagsbehandling – som er kontrolgruppens arbejde med socialt bedrageri.

”Rette ydelse til rette borger”; Alle borgere skal have det, de er berettiget til, hverken mere eller mindre.

Det er visionen for Holbæk Kommunes kontrolarbejde, og udgangspunktet i arbejdet med at forebygge og forhindre fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser.

Med misbrug af sociale ydelser og socialt bedrageri menes, at borgere modtager sociale ydelser på et ukorrekt og ulovligt grundlag grundet snyd fra de pågældende borgere. Typisk beror det på, at der er angivet forkerte oplysninger, eller at borgeren har undladt at afgive oplysninger om ændringer, som ligger til grund for igangværende udbetalinger.

Holbæk Kommune har ansvaret for, at sociale ydelser altid udbetales på korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. Vi arbejder målrettet på at finde, identificere og stoppe sager, hvor ydelserne udbetales på et ukorrekt grundlag, og hvor der kan være tale om systematisk snyd eller mønstre for snyd, hvor borgeren modtager sociale ydelser med urette. Vi arbejder desuden målrettet og kontinuerligt med at forebygge socialt bedrageri. Derfor har vi fokus på at give borgere korrekt og relevant information, blandt andet om regler og pligter for borgere, der søger sociale ydelser.

Konkret er kontrollen tilrettelagt med udgangspunkt i Kontrolgruppen under kerneområdet Alle Kan Bidrage. Der er tale om en helhedsorienteret kontrol, hvor strategien er et bredt fokus på alle kontroltrin - fra vejledning af borgere over løbende økonomisk opfølgning til virksomhedskontroller.

Sammenlignet med den tidligere kontrolindsats er opgaven i dette administrationsgrundlag lagt bredere an. Opgaven rummer en bred og proaktiv indsats for at forebygge fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Det sker i et tæt samarbejde med Holbæk Kommunes Ydelsesservice, samt i et intensiveret samarbejde på tværs af Holbæk Kommune og med eksterne myndigheder. Dermed bliver de nødvendige krav for at kunne oplyse en borgers sag en fælles opgave uanset fagområde. 

(uddrag af administrationsgrundlaget for kontrolgruppen)

Læs hele administrationsgrundlaget for kontrolgruppen

Læs lovgrundlaget for kontrolopgaven

Læs Vision og mission for kontrolopgaven

Kontakt Kontrolgruppe via email på kontrolgruppen@holb.dk

Anmeld socialt bedrageriFeedback

Sidst opdateret

28.04.2023

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost