Spring til indhold

Helhedsorienteret sagsbehandling

Administrationsgrundlag for HOS – helhedsorienteret sagsbehandling – som er kontrolgruppens arbejde med socialt bedrageri.

Med misbrug af sociale ydelser og socialt bedrageri menes, at borgere modtager sociale ydelser på et ukorrekt grundlag. Typisk vil det ske ved, at der er afgivet forkerte oplysninger, eller at borgeren har undladt at afgive oplysninger om ændringer af de oplysninger, som ligger til grund for igangværende udbetalinger.

Vi har i Danmark et velfærdssamfund, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs, og hvor der tages hånd om de svageste. Vi skal alle bidrage til det fælles velfærdssystem, hvor borgere, der har behov for det, modtager de ydelser, som de har ret til. Socialt bedrageri er med til at undergrave vores velfærdssamfund, og i Holbæk kommune er udgangspunktet i indsatsen omkring socialt bedrageri – som i al anden sagsbehandling – derfor 'rette ydelse til rette borger'. Vi accepterer ikke snyd, og alle borgere skal have det, de er berettiget til, hverken mere eller mindre.

I Holbæk Kommune arbejder vi målrettet med at forebygge socialt bedrageri og har i den forbindelse tillige fokus på den information, herunder oplysninger om regler og pligter, som borgerne får i forbindelse med ansøgning og bevilling af samt løbende opfølgning på sociale ydelser.

Holbæk Kommune har som myndighed ansvaret for, at de sociale ydelser altid udbetales på et korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i loven. Kontrolgruppen i Holbæk Kommune arbejder derfor meget målrettet på at finde/identificere og stoppe sager, hvor ydelserne udbetales på et ukorrekt grundlag, og borgeren derved modtager ydelser med urette.

I Holbæk Kommune appellerer vi ligeledes til, at man heller ikke som borger i kommunen accepterer, at der er borgere, der får sociale ydelser, som de ikke er berettigede til. Information om kontrolindsatsen og dermed Holbæk Kommunes bekæmpelse af socialt bedrageri er – sammen med information om borgerens oplysningspligt og link til anmeldelse af mistanke om socialt bedrageri – tilgængeligt her på hjemmesiden, ligesom det er muligt at benytte anmelderfunktionen på borger.dk.

Lovgrundlag

Kontrolarbejdet – opfølgning og kontrol af, om betingelserne for udbetaling af sociale ydelser er opfyldt - er reguleret ved særlovgivningerne (børnetilskud, bidrag, boligstøtte, Lov om aktiv Socialpolitik, sygedagpenge m.fl.) Cpr-loven, Persondataloven, Borgerservicecenterloven, Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven – Forvaltningsloven, samt den forvaltningsretlige grundsætning om proportionalitet.

Læs hele administrationsgrundlaget for kontrolgruppen

Kontakt Kontrolgruppe via email på kontrolgruppen@holb.dk

Anmeld socialt bedrageriFeedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen