Kultur & Fritid

Udvalget "Kultur-, Fritid og Fællesskab" godkendte administrationsgrundlaget for 2017 den 28. november 2016. 

Administrationsgrundlag 2017 i pdf-format.

Under følgende punkter er der ændringer til i administrationsgrundlaget for 2017:

4.1 – Vilkår for tildeling af lokaler,

  • For at sikre en optimal udnyttelse af kommunens ejendomme skal foreninger som udgangspunkt være indstillet på at dele de anviste lokaler med andre foreninger

4.2 – Vilkår for brug af lokaler,

  • Kultur- og Fritidssekretariatet forbeholder sig retten til at fremsende en opkrævning til brugeren for ekstraordinære omkostninger, såfremt lokalerne ikke er afleveret i tilstrækkelig ryddet og rengjort stand
  • Kultur- og Fritidssekretariatet kan opkræve brugere for omkostninger forbundet med selvforskyldte alarmer i lånte lokaler
  • For ikke at lave konkurrenceforvridende udlejning af kommunale lokaler, står der i administrationsgrundlagets afsnit ”4.2. Vilkår for brug af lokaler”, at ingen kommunale lokaler må bruges til private arrangementer (fødselsdage, konfirmationer, bryllup, forlovelsesfest m.v.).

5.1 – Kunstgræsbaner.

6.2 – 60+ foreningspuljen,

  • I 2016 og 2017 er der en forsøgspulje til at støtte (helt eller delvist) udvikling og afprøvning af nye aktiviteter rettet mod den stigende målgruppe af borgere, som er over 60 år

8.0 – Fripladsordning for børn og unge.

10 – Talentudvikling.

Administrationsgrundlaget fastlægger kriteriet for udmøntning af puljer, tilskud og anden administrativ støtte relateret til Kultur- og Fritidsområdet. Administrationsgrundlaget revurderes en gang årligt, umiddelbart efter fastsættelsen af budgettet og senest 31. december.

 

Administrationsgrundlag for parkdrift

Det overordnede formål med parkdriften er, at offentlige parker samt andre grønne arealer og områder i Holbæk Kommune fremstår renholdte og velplejede, samt opfylder de planlage formål og funktioner.Feedback

Sidst opdateret

17.01.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen