Spring til indhold

Borgerpanelet

Som en del af dialogen om den nye kultur- og fritidspolitik spurgte vi borgerpanelets ca. 1000 deltagende borgere hvordan deres idræts- og kulturvaner er, samt hvordan de bruger natur og by.

Hvor mange er aktive i naturen hver dag? Hvor mange bruger kommunens haller? Hvilke oplevelser anbefaler folk i Holbæk kommune andre? Hvilke attraktioner kender folk? Se et udpluk af svarene fra undersøgelsen her. Klik på linket længere nede hvis du har lyst til at dykke længere ned i rapporterne.

  • Naturen er det, flest deltagere sætter pris på i deres fritidsliv (79%) og det, flest anbefaler andre at tage på tur i, hvis de skal have en god oplevelse i Holbæk Kommune
  • 77% af deltagerne i undersøgelsen opsøger kunst- og kulturoplevelser tre eller flere gange om året. Mere end halvdelen af dem opsøger det mindst seks gange om året
  • 74% af deltagerne er aktive udenfor i deres fritid hver dag eller flere gange om ugen
  • Inden for det seneste år har flest været fysisk aktive i Holbæks Skove og ved Holbæk fjord.
  • Bedre skiltning af fx stier, cykelruter, sceniske ruter o.l. er den faktor der kunne få flest deltagere til oftere at være aktiv uden for i deres fritid
  • 17% af deltagerne bruger idrætsfaciliteter (haller, baner ol.) i Holbæk Kommune flere gange om ugen – 1% bruger det hver dag.
  • 44% bruger aldrig idrætsfaciliteterne.
  • 64% af deltagerne, der bruger idrætsfaciliteterne, transporterer sig oftest i bil
  • At føle sig tryg og lyst til at opholde sig i byen er de vigtigste faktorer ved de byer som deltagerne i undersøgelsen bor i eller ved. Denne faktor er især vigtigt for kvinder.
  • 32% opholder sig hver dag eller flere gange om ugen i den by, de bor i eller ved uden ærinde (fx,går en tur på hovedgaden, sidder på en bænk og ser på mennesker, mødes ved et grønt område eller på torvet o.l.). Det er især de ældre over 66 år, der bruger byen på denne måde.

 

Find alle resultaterne fra borgerpanelet om kultur og fritid herFeedback

Sidst opdateret

21.12.2018

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner

Om borgerpanelet