Spring til indhold

Gæstebud

20 borgere inviterede i april og maj 2016 deres venner og bekendte på gæstebud for at debatter den nye kultur- og fritidspolitik.

For at skabe forskellige måder at få idéer og perspektiver på den nye kultur- og fritidspolitik spurgte vi folk, om de havde lyst til at være vært ved et gæstebud hjemme hos dem selv. Vi leverede en kurv med godter, de snakkede og meldte tilbage til os. Mød nogle af deltagerne, læs et lille udpluk herunder og download den samlede opsamling hvis du har lyst til mere.    

Fællesskab, læring og dannelse

 "Vi har et hav af tilbud i vores kommune, der er tilbud til alle uanset om du er til møntsamlinger, Taekwondo eller Sejllads. Det er vores ansvar at alle kan finde frem til dem, det er også vores ansvar at dem der ikke selv kan finde vej bliver guidet."

"Alle bør have mulighed for at bidrage til fællesskabet med deres erfaringer og evner (alle kan noget)"

"Lad fritidspolitikken bliv mere folkelig. Kom ud i de små hjørner af kommunen, og se hvad der sker" 

Bevægende byrum

”Aktiv tryghed!” 

"Vigtigt at borgerne får et ansvar/tager ejerskab over de forskellige områder, så det bliver naturligt at sige ”vil du ikke være sød at samle det der ispapir op?”."

Natur, idræt og udeliv

"Overordnet har vi gode faciliteter i Holbæk Kommune og de rette ildsjæle har mulighed for at overbevise Kommunen om gode, nye projekter, som der udvises stor velvillighed for."

"Mangler flere cykelstier (Fjordstien langs fjorden til Mårsø er perfekt) og gangstier/trampestier."

"Skiltning i området: Vi talte om, at vi ikke kender de ”natur-faciliteter”/ motions-oaser som findes i kommunen. De steder vi kender, har vi fundet ved et tilfælde. Små skilte som viser ”faciliteter” vil være gavnlige (fx Vejrhøj” skiltet, eller skilter som udviser ”aktivitets-pladser” ved hjertestien, eller fjordstien)."

Udsyn og oplevelse

"For at skabe oplevelser, der både har lokal relevans i kommunen og et større, globalt perspektiv og udsyn skal der tages afsæt i de lokale institutioner som findes. Få de tilstedeværende kulturinstitutioner til at kvalificere nye tiltag med deres faglighed, gerne i kombination med fagpersoner udefra for at holde et højt niveau."

"Kommunen har ansvar for strategi, koordinering, ledelse og funding i stor grad. Tovholder og vedligehold. Borgerne er medspillere, deltagere, medudviklere."

"Vi har brug for slagkraftig og ambitiøs ledelse på kulturområdet til at koordinere indsatserne"

Havn, håndværk og horisont

"Holbæk har et kæmpe potentiale på det maritime område. Vi har en fantastisk historie og tradition for bådbyggeri, særligt de små fiskebåde. Og vi har et ubrugt havneområde, hvor der kan nyudvikles: Bleghagestræde."

"Kysten og havnen har også central betydning for landområderne. Holbæk har traditionelt været udskibningshavn for landområderne, forbindingspunkt til afsætning af varer."

"Vi synes at havnen, sammenlignet med andre, kunne gøres mere inspirerende at færdes på."

Kreative miljøer

 "Pleje af talenter kræver også at de kan fastholdes og finde job og udviklingsmuligheder. En overvejelse her er at udvikle en erhvervspolitik for det kunstneriske område hvor man kigger på jobskabelse. Dels i undervisningssektoren, hvor man med en systematisk indsats kan få højkvalitetstilbud til alle i folkeskolerne..."

"At Holbæk skal være kunstens by, og at børnekunsten er en vigtig i forhold til det. At børnene brænder og har lyst til at lave kunst store fælles værker, store billeder på mure, skulpturer, og sjove mere spontane ‘ting’ - at de laver bliver set" 

Læs opsamlingen af alle de svar vi fik fra gæstebudFeedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander