Spring til indhold

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Her kan du læse Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+. Programmet sætter retning for de kommende års politiske prioriteringer i Holbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram er en række konkrete prioriteringer, der skal skabe forandringer på fire udvalgte områder i Holbæk Kommune.

De fire områder er:

  • Folkeskolen
  • Bæredygtig udvikling
  • Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet
  • Uddannelse og erhvervsudvikling

Med temaerne arbejdes der i fællesskab for vores velfærd, for vores fremtid og for vores omverden. Både på kort og lang sigt. Der bliver brug for, at udviklingen inden for de fire temaer får tid til at slå rødder. Derfor vil arbejdsprogrammet for 2020 også gælde for årene 2021 og 2022 - en treårig periode. Fortsat med mulighed for at lave tilpasninger mellem årene.

Kommunalbestyrelsen anser fortsat fællesskabet som den største ressource, når svære problemer skal løses. Derfor gælder visionen for ”Holbæk i Fællesskab”, som et enigt byråd vedtog i 2016, fortsat som et kompas. Du kan læse visionen her

Læs hele Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+.

Nedenfor får du et overblik over målene under hvert af de fire prioriterede områder. 

Folkeskolen

Folkeskolen skal først og fremmest bidrage til, at alle børn bliver så velfungerende socialt og fagligt dygtige som de kan – uanset baggrund.

Grøn og bæredygtig udvikling

Arbejdsprogrammet skal være med til at sætte Holbæk Kommune på det grønne landkort og dermed skabe en grønnere fremtid for kommende generationer.

Forebyggelse

Kommunalbestyrelsen vil styrke det aktive liv for ældre og de forebyggende initiativer på det specialiserede område for børn, unge og voksne, som kommer i mistrivsel på grund af sociale eller psykiske udfordringer.

Uddannelse og erhvervsudvikling

Vi skal fastholde den positive udvikling, som kommunen er i, og hvor borgerne og virksomhederne er drivkraften. Derfor er der brug for et erhvervsliv som sammen med uddannelser skaber arbejdspladser og udvikling i hele Holbæk Kommune.


Feedback

Sidst opdateret

26.05.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin