Spring til indhold

Forebyggelse

Kommunalbestyrelsen vil styrke det aktive liv for ældre og de forebyggende initiativer på det specialiserede område for børn, unge og voksne, som kommer i mistrivsel på grund af sociale eller psykiske udfordringer.

Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet er at investere i mennesker og det gode liv. Vi vil styrke det målrettede arbejde med at forebygge blandt børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer gennem tidlige indsatser, øget fleksibilitet og et styrket tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

På ældreområdet vil vi styrke det aktive liv og prioritere velfærdsteknologi og hjælpemidler.

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for følgende indsatser til styrkelse af forebyggelsen:

  1. En tidlig indsats for børn og unge
  2. Fleksibilitet i samarbejdet med børn og unge
  3. En sammenhængende indsats for børn og unge med psykiatriske lidelser
  4. Akutindsats for borgere over 18 år
  5. Fleksibilitet i hjælp til borgere over 18 år
  6. Samarbejde med distriktspsykiatri, behandlingspsykiatri og almen praksis
  7. Aktivt ældreliv
  8. Velfærdsteknologi og hjælpemidler

Du kan læse det fulde arbejdsprogram her.Feedback

Sidst opdateret

26.05.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen