Spring til indhold

Folkeskolen

Folkeskolen skal først og fremmest bidrage til, at alle børn bliver så velfungerende socialt og fagligt dygtige som de kan – uanset baggrund.

Folkeskolen skal løftes kvalitetsmæssigt. Grundlaget for vores børns læring og dannelse skal styrkes, så vi sikrer, at flere kommer gennem en ungdomsuddannelse, og flere dermed får de bedste forudsætninger for et godt ungdoms- og voksenliv.

I arbejdsprogrammet er der otte indsatser løft af folkeskolen.

  1. Alle elever skal lære mere
  2. Bedre rammer for læring
  3. Skolen i lokalsamfundet
  4. Elev og forældreinddragelse
  5. Samarbejdet om folkeskolen
  6. Styrket indsats i udskolingen
  7. Gode specialundervisningstilbud
  8. Samarbejde mellem folkeskole og læreruddannelse

Du kan læse det fulde arbejdsprogram her.Feedback

Sidst opdateret

26.05.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen