Spring til indhold

Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

Her kan du læse Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018. Programmet sætter en retning for de kommende års politiske prioriteringer i Holbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram er en række konkrete prioriteringer, der skal skabe forandringer på udvalgte områder i Holbæk Kommune.

I prioriteret rækkefølge gælder det folkeskolen, beskæftigelsesområdet, ældreområdet og grønne løsninger.

Læs Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2018

Download Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2018 som pdf

Kommunalbestyrelsen anser fortsat fællesskabet som den største ressource, når svære problemer skal løses. Derfor gælder visionen for ”Holbæk i Fællesskab”, som et enigt byråd vedtog i 2016, fortsat som et kompas. Du kan læse visionen her

Nedenfor får du et overblik over målene under hver af de fire prioriterede områder. Flere af indsatserne i arbejdsprogrammet kræver flerårige indsatser, og programmet skal løbende revideres, så det passer til behovene. 

 

Fælles om folkeskolen

Folkeskolen skal først og fremmest bidrage til, at alle børn bliver så velfungerende socialt og fagligt dygtige som de kan – uanset baggrund.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Politikerne ønsker, at flere af de borgere, der nu er på kanten af arbejdsmarkedet, kommer med ind i arbejdsfællesskabet.

Ældre – styrket demensindsats og flere plejeboliger

Med arbejdsprogrammet ønsker kommunalbestyrelsen at udvikle ældreområdet.

En mere grøn og bæredygtig kommune

Arbejdsprogrammet skal være med til at sætte Holbæk Kommune på det grønne landkort og dermed skabe en grønnere fremtid for kommende generationer.


Feedback

Sidst opdateret

18.09.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin