Spring til indhold

Fælles om folkeskolen

Folkeskolen skal først og fremmest bidrage til, at alle børn bliver så velfungerende socialt og fagligt dygtige som de kan – uanset baggrund.

Eleverne i Holbæk Kommunes folkeskoler har de seneste år forbedret deres faglige resultater, men de ligger fortsat under landsgennemsnittet.

Derfor skal eleverne i folkeskolen lære endnu mere. I arbejdsprogrammet er der syv indsatser til styrkelse af folkeskolen:

  1. Alle elever skal lære mere
  2. Bedre rammer for læring
  3. Skolen i lokalsamfundet
  4. Elev- og forældreinddragelse
  5. Samarbejdet om folkeskolen
  6. Styrket indsats i udskolingen
  7. Gode specialundervisningstilbud

 

 Læs den fulde version af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018

 Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin