Ny Kultur- og Fritidspolitik vedtaget

Kulturen, fritiden og fællesskabet er kittet i vores samfund og vi har alle en interesse i at sætte de rette rammer for det. Vi har nået de mål, som den nuværende politik fra 2011 opstiller og har de seneste seks måneder udviklet en ny.

Den nye politik skal sætter rammen for kommunens arbejde på området de næste fem år. Fra april 2016 til oktober 2016 gik vi i dialog med både borgere, aktører i kultur og fritidslivet, virksomheder og andre der ønskede, at komme med deres input til politikken .De seks temaer der var et åbent afsæt for dialog blev således i fællesskab udviklet, udbygget og nuanceret og blevet til en samlet politik med syv temaer.

Læs politikken her

Efter seks måneders samarbejde med både borgere, aktører i kultur og fritidslivet, virksomheder er den nye kultur- og fritidspolitik sendt i høring

Sådan er politikken lavet

Helt fra begyndelsen var det vigtigt for os at gå i dialog og involvere både borgere, aktører, virksomheder og andre interessenter i udviklingen af denne politik.


Feedback

Sidst opdateret

10.11.2016

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Hvad er en kultur- og fritidspolitik?

En kultur- og fritidspolitik sætter de overordnede rammer for hvad kommunen ønsker at opnå og prioriterer på området i årene fra 2017 til 2021.

Hvorfor en ny politik?

Målene fra den eksisterende politik er nået og politikken opstiller ikke længere en tidssvarende ramme for kommunens arbejde med kultur og fritid.