Spring til indhold

Omstillinger

Holbæk Kommune har arbejdet med omstillinger siden foråret 2014. I omstillingerne deltager borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere fra Holbæk Kommune. Formålet er at finde løsninger, der kan omstille Holbæk Kommune til en fremtid, hvor pengene er færre, men hvor der fortsat skal være en god offentlig service.

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem

Denne omstilling har handlet om tre grupper af borgere i Holbæk Kommune: Borgere på plejecentre, borgere på bosteder og borgere i eget hjem.

Fælles indsats på det specialiserede socialområde for unge og voksne

Omstillingen har arbejdet med konkrete forslag til, hvordan det specialiserede område kan udvikles.

Familieindsats og forebyggelse

Det specialiserede børneområde vil gå nye veje for at hjælpe børn og forældre i udsatte situationer. Hjælpen skal primært handle om bedre behovsafklaring og et bedre samarbejde med familier og deres netværk.

Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen

Omstillingens formål var at finde ud af, hvordan hele beskæftigelsesindsatsen kan omlægges, så et muligt økonomisk tab kan omdannes til en mulig gevinst.

Kollektiv trafik - et tilbud til alle

På baggrund af anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik – et tilbud til alle arbejder Holbæk Kommune med at tilrettelægge den kollektive trafik på nye måder.

Virksomheder hjælper ledige i job

Virksomhederne vil gerne hjælpe, og det virker for de ledige. Men hvordan får vi flere af dem, der står uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet, i aktivering på en virksomhed?

Større og bedre udskolinger

Flere unge mennesker skal have en ungdomsuddannelse. Folkeskolens udskolingsmiljøer skal derfor blive bedre til at motivere de unge og gøre dem dygtige nok til at tage en ungdomsuddannelse.

Bæredygtige skoler og børnehuse

Børn skal trives og blive dygtige - også selvom børnetallet falder, og pengene bliver færre. Det arbejdede omstillingsgruppen "Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse" med.

Uddannelse til alle unge

Formålet med omstillingsgruppen var at få flere unge i uddannelse gennem en klar, tværgående forventning til de unge om at tage en uddannelse, og at alle i Holbæk tager ansvar for en mere effektiv uddannelsesindsats.

Aktiv hele livet

Omstillingsgruppen arbejdede med en ny forståelse af velfærd, der handler om at, alle har ret til hjælp; men ikke til en speciel indsats. Ingen hjælp er varig, for alle kan blive bede.

Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet

Baggrunden for omstillingsgruppen var ønsket om og behovet for at styrke beskæftigelsesindsatsen for udsatte (aktivitetsparate) kontanthjælpsmodtagere over 30.


Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander