Spring til indhold

Fælles indsats på det specialiserede socialområde for unge og voksne

Omstillingen har arbejdet med konkrete forslag til, hvordan det specialiserede område kan udvikles.

Det specialiserede område for unge og voksne er et bredt område, som dækker over mange målgrupper, mange typer af udfordringer og mange mulige løsninger.

Det specialiserede socialområde består af følgende hovedområder:

  • Indsatsen for borgere med udviklingshæmning (er primært tilknyttet kerneområdet Aktiv hele livet)
  • Indsatsen for borgere med psykiatriske problematikker samt misbrugsindsatsen (er primært tilknyttet kerneområdet Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet)
  • Indsatsen for unge mellem 18 og 30 år, som har fysiske, psykiske eller sociale problematik-ker (er primært tilknyttet kerneområdet Uddannelse til alle unge – unge på førtidspension er tilknyttet Alle kan bidrage)

For at skabe den bedste forudsætning for, at omstillingen ville medføre konkrete forslag til udvikling på området, valgte den politiske styregruppe, at der i omstillingen skulle arbejdes med de fire emner:

  • Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov
  • Alternative boformer
  • Sundhedsfremme på det specialiserede område
  • Selvstændige og aktive borgere hele livet

Det blev besluttet, at der skulle arbejdes sideløbende med de fire emner hen over tre temamøder, og at deltagerkredsen i hver af de fire arbejdsgrupper skulle bestå af personer med et kendskab til det konkrete emne.Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander